BMS ziņas

2013

18.06.2013 - 12:32

Šogad Baltijas Muzeoloģijas skola (BMS) tiek organizēta desmito reizi. Tālākizglītības projektam tas ir visai ilgs mūžs, kad ir, ko atcerēties un novērtēt. Tas ir arī piemērots brīdis līdzšinējā veikuma un nākotnes iespēju izvērtēšanai. Tāpēc Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība  BMS noslēgumā rīko starptautisku konferenci par muzeoloģijas nozīmi profesionalitātes veicināšanā, īpašu vietu tajā atvēlot mūsu desmit gadus lolotajam projektam.

04.04.2013 - 11:31

Baltijas Muzeoloģijas skola aicina pieteikties interesentus, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas muzeoloģijā, piedaloties gadskārtējā Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas pasākumā.

28.01.2013 - 18:55

Baltijas Muzeoloģijas skola (BMS) ir Baltijas valstu ilgtermiņa sadarbības projekts muzeju darbinieku tālākizglītībā. Tas paredz ik vasaru īstenot nedēļu garu mācību programmu kādā no muzeju darba aspektiem, šim nolūkam pieaicinot izcilus, starptautiski atzītus muzeju teorētiķus un praktiķus no citām valstīm.

2012

22.02.2013 - 17:15

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības saruna ar Latvijas Muzeju biedrību (LMB) par Baltijas Muzeoloģijas skolas (BMS) rašanos, norisi un nākotnes iecerēm īsi pirms BMS-2012 norises Klaipēdā. Sarunā apkopoti BMVB biedru Intas Baumanes, Gundegas Dreiblates, Anitas Jirgensones, Ilzes Knokas un Ivetas Ruskules viedokļi. Pirmo reizi tā publicēta LMB mājaslapā 2012. gada augustā.

27.01.2013 - 23:34

Baltijas Muzeoloģijas skolas 2012. gada tematika aptvēra gan muzeju krājumu veidošanās vēsturi, gan arī dažādas pieejas darbā ar muzeja krājumu. Par šiem un vēl citiem jautājumiem plaši stāstīts grāmatā Encouraging collections mobility – a way forward for museums in Europe, kuras autori ir arī BMS-2012 lektori Susanna Petersone / Susanna Pettersson un Fransuā Meress / François Mairesse

12.08.2012 - 22:56

Lūk, noslēgusies jau devītā pēc kārtas Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola. Droši vien nedaudz vēlāk varēsim iepazīties detalizētāk ar šīs vasaras Muzeoloģijas skolā studētajiem rakstiem un dalībnieku pieredzi. Bildes jau var skatīt fotogalerijā Baltic Museology School 2012 . Bet nu - pēdējais Anitas Jirgensones ziņojums no Klaipēdas: 

12.08.2012 - 19:07

Kā noritēja darbs Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā 9. augustā, ceturtajā mācību dienā? Par to stāsta Anita Jirgensone: ceturtdienas rīta cēliens sākās ar grupu ziņojumiem. Tika analizēts muzeju piedāvājums, izmantojot dažādas metodes.

09.08.2012 - 13:22

Anita Jirgensone raksta no Klaipēdas par norisēm Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā. Trešdiena skolas dalībniekiem un lektoriem patiesi ir bijusi īsta muzeju diena - daudz pieredzēts, pārrunāts - nu pašiem būs jāstrādā pie jaunām idejām un konceptiem!

08.08.2012 - 12:32

Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas organizētāja Anita Jirgensone sniedz ieskatu otrās mācību dienas norisēs: pēc pirmdienas vakarā piedzīvotās vētras, kad šķita, ka debesis ar zemi jaucas kopā, rīts Baltijas Muzeoloģijas skolā sākās mierīgāk - ar prāta vētru.

07.08.2012 - 17:26

Anita Jirgensone no Klaipēdas ziņo par pirmo mācību dienu Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā: svētdienas, 5.augusta, vakarā Klaipēdā, Lietuvas Jūras muzejā tika atklāta 9. Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola. Jau 6. augustā skolā sākās nopietnas un intensīvas mācības.

07.08.2012 - 10:54

Anita Jirgensone, KM Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vecākā referente, Baltijas Muzeoloģijas skolas organizētāja, ziņo no Muzeoloģijas vasaras skolas: no 5. līdz 11. augustam Klaipēdā notiek starptautisks muzeju darbinieku izglītības pasākums - Baltijas Muzeoloģijas skola. Tajā pulcējušies muzeju speciālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lai pieredzējušu muzeju teorētiķu vadībā padziļinātu zināšanas muzeju teorijā.

30.05.2012 - 14:33

Turpinās gatavošanās 2012. gada Baltijas Muzeoloģijas skolas pasākumam, kurš notiks Klaipēdā no 5. līdz 11. augustam.

08.05.2012 - 14:54

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības valde ir izskatījusi iesniegtos pieteikumus un apstiprina dalībai  2012. gada Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā šādus Latvijas muzeju darbiniekus:

17.04.2012 - 09:42

LR Kultūras ministrija ir piešķīrusi līdzfinansējumu Baltijas Muzeoloģijas skolas norisei 2012. gadā, kas ļauj samazināt dalības maksu Latvijas muzeju darbiniekiem. Šogad tā tiek noteikta 150 latu apmērā.

Atgādinām, ka pieteikumi dalībai BMS-2012 iesniedzami līdz 30.aprīlim!

Sīkāka informācija par skolu un pieteikuma veidlapa pieejama BMS mājaslapā

26.03.2012 - 14:21

Baltijas Muzeoloģijas skola (BMS) arī šogad aicina zinātkāros muzejniekus mācīties muzeoloģiju. 2012. gada tēma būs veltīta krājumam kā muzeja komunikācijas pamatam. Mācību pasākums notiks Klaipēdā no 2012. gada 5. līdz 11. augustam.

Lapas