Pievienot komentāru

BMVB viedoklis par muzeju funkciju izvērtēšanu

Gan radošo profesiju pārstāvjiem, gan citiem kultūras jomas darbiniekiem ir svarīgi, lai nozīmīgi lēmumi, kas ietekmē nozares darbu, netiktu pieņemti sasteigti un nekonsultējoties ar profesionāļiem.

Tāpēc Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība sadarbībā ar Latvijas Radošo savienību padomi (LRSP) iesaistās kultūras funkciju vērtēšanā.

Informāciju par to var atrast LRSP mājas lapā un Latvijas Republikas Ministru kabineta mājas lapā.

Lai saprastu, kādas izmaiņas pēdējo trīs gadu laikā ir skārušas tikai vienu muzeju saimes segmentu - Kultūras ministrijas padotībā esošos muzejus – ir vērtīgi iepazīties ar kopsavilkumu, ko  BMVB ir sagatavojusi sadarbībā ar Kultūras ministriju.

Laika posmā no 2008. līdz 2010. gadam muzeju nozare ir piedzīvojusi krasu valsts budžeta finansējuma samazinājumu. Tas ir izraisījis arī vērā ņemamu darbinieku skaita un atalgojuma kritumu. Ievērojami samazinājies muzeju nozarei pieejamais Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammās un projektu konkursos pieejamais finansējums. BMVB uzskata, ka vēl lielāks resursu sarukums nozīmētu draudus muzeju darbībai.
Muzeju pamatfunkcijas:

  •  kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana;
  • kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte;
  •  kultūrvēsturiskā mantojuma komunicēšana sabiedrībā,

 ir savstarpēji saistītas un viena no otras izrietošas. Atteikties (vai radikāli samazināt) kādu no šīm funkcijām nozīmētu iedragāt muzeju būtību. Ir jāsaprot, ka amputējot kādu muzeja funkciju, tiek likvidēts muzejs kā profesionāla institūcija.

Pilnveidojot muzeju darbību reglamentējošo normatīvo bāzi, būtu nepieciešami izņēmumi attiecībā uz muzejiem normatīvajos aktos, kas nosaka tiešās pārvaldes iestāžu un valsts aģentūru darbību. Esošie normatīvie akti ierobežo elastīgu muzeju darbību, neļaujot tiem efektīvi un ātri reaģēt uz izmaiņām kultūras pakalpojumu tirgū un attīstīt sadarbību ar tūrisma industriju. Izmaiņas veicinātu muzeju pašieņēmumu gūšanas iespējas.

Tags: 
CAPTCHA
Pārbaudam, vai mājas lapu apmeklē dzīva būtne
Target Image