Gadskārtējā konference Brīvdabas muzejā

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz  gadskārtējo zinātnisko konferenci. Pārpublicējam muzeja sniegto informāciju par pieteikšanos un norises vietu, kā arī konferences programmu. Foto: Atis Artmanis, LEBM

Konferences norises vieta:

Brīvdabas muzeja administrācijas ēka, Brīvības gatvē 440, Rīgā.

Konferences norises laiks:

2013. gada 4. februāris, 10:00 - 17:00

Pieteikšanās:

līdz 2013. gada 31. janvārim, rakstot uz info@brivdabasmuzejs.lv vai zvanot pa tālr. +371 67994510

KONFERENCES PROGRAMMA

Brīvdabas muzeja direktores Ilzes MILLERSONES ievadvārdi

Mārtiņš KUPLAIS, Uldis VEISBUKS,  Brīvdabas muzejs
2012. gada restaurācijas darbu panorāma Brīvdabas muzejā

Ilze IRBE, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Liepājas ostas noliktavas mikoloģiskā izpēte

Irisa PRIEDĪTE, Atis ARTMANIS , Brīvdabas muzejs
Etnogrāfu ekspedīcija 2012. gadā Ilūkstes novadā

Agita DREIJERDORFA—PLĀTS, Ventspils muzejs
Pārventas ciemu iekļaušanās Ventspils pilsētā 19. gs. b.- 20. gs. s.

Rūdolfs BRŪZIS, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts
Arheoloģiskie pētījumi Dzirciema „Bisniekos” 2012. gadā

Kafijas brīdis

Rihards VIDZICKIS, Rīgas Tehniskā universitāte
Vēsturisko artefaktu kopiju izgatavošana – tradicionālie un laikmetīgie risinājumi

Uģis NIEDRE, vēsturnieks, etnogrāfs
Muižas vagara loma zemnieku saimniecības funkcionēšanā 19. gs.

Daina ROZE, Nacionālais Botāniskais dārzs
Zemnieku sētu apstādījumi 19. gs.

Edgars MELNIS, Brīvdabas muzejs
Sluju darvas cepļa restaurācija 2011. - 2012. gadā

Andrejs JAKOVĻEVS, Brīvdabas muzejs
„Vītolnieku” sētas renovēšanas darbi 2012. gadā

Mārtiņš KUPLAIS, Brīvdabas muzejs
Vecpiebalgas „Kalnvēveru” dzīvojamās mājas atjaunošanas darbi 2012. gadā

Laiks vienam ziņojumam — līdz 20 min., jautājumi pēc katra ziņojuma.