Konference "Muzeja valoda"

Šajā studiju gadā savu 20 gadu jubileju svin Latvijas Kultūras akadēmija. Un 10 gadi ir Muzeoloģijas maģistrantūras programmai Latvijas Kultūras akadēmijā.
Par godu šiem notikumiem ir paredzēta konference „Muzeju valoda”, kurā meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar muzeja fenomenu šodienas sabiedrībā:
• Kā mūsdienās esošais uzsvars uz muzeja komunikācijas funkciju maina muzeja prezentācijas valodu, maina pašu muzeja fenomenu mūsu apziņā un realitātē? Kā iekļaujas muzejs mūsdienu kultūras situācijā un ko aizgūst no citām kultūras institūcijām?
• Vai ir klasiskais un modernais muzejs?
• Kas notiek ar muzeju, muzeogrāfijas un muzeoloģijas terminoloģiju Latvijā un pasaulē?
• Kas ir zīmju sistēmas, kas veido muzeja fenomenu?
• Kā audiovizuālās kultūras iespaidā ir mainījusies muzeja piedāvājuma uztvere?
• Vai mūsu apziņā audiovizuālās sistēmas ir tikai palīglīdzekļi muzeja vēstījuma paušanai vai arī „pilntiesīgi muzeja priekšmeti”?

Rosinot interpretēt jēdzienu „muzeja valoda” pēc iespējas plašāk:
- aicinām bijušos muzeoloģijas studentus un diplomētos muzeologus dalīties pārdomās un iepazīstināt plašāku publiku ar saviem studiju laikā izstrādātajiem pētījumiem un maģistru darbiem, un pārdomām, kas raisījušās pēc studiju beigšanas.
- aicinām muzeoloģijas studijās iesaistītos pasniedzējus, muzejos un citās kultūras nozarēs strādājošos dalīties savā pieredzē, pārdomās un spriedumos.

Konferencē piedalīsies Fransuā Meress (François Mairesse), Sorbonnas universitātes profesors, – viens no šobrīd izcilākajiem muzeoloģijas teorētiķiem, kurš 2006. gadā bija arī Baltijas Muzeoloģijas skolas lektors.

Lūdzam līdz šī gada 18. februārim paziņot par savu dalību konferencē , kā arī pieteikt priekšlasījuma tēmu, rakstot uz e-pastu muzeologi@gmail.com.