Peters van Menšs. Tverot telpu starp objektiem

Raksts saistīts ar vienu no Petera van Menša / Peter van Mensch Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā lasītajām lekcijām un diskusiju par autentiskuma problemātiku muzeja ekspozīcijā un vēstījumā. Īpaša uzmanība te pievērsta memoriālajām mājām - muzejiem un muzeja kā heterotopijas traktējumam Mišela Fuko 1967. gadā nolasītās lekcijas iespaidā. Rakstu no angļu valodas tulkojusi Anita Jirgensone.