Muzeoloģiskie izdevumi

20.05.2015 - 00:00

2015. gada maijā sērijā “Muzeoloģijas bibliotēka” izdots BMVB publikācija horvātu muzeologa Tomislava S. Šolas darbs latviešu valodā “Še mūžība vairs nemājo. Muzeja grēku glosārijs”, no angļu valodas tulkojusi Ilze Knoka.

Grāmatu var iegādāties grāmatu un kultūrpreču mājā "NicePlace Mansards" Rīgā, K.Barona ielā 21a.

15.12.2014 - 01:25

Otrais Baltijas Muzeoloģijas skolas rakstu krājums turpina tradīciju - apkopot grāmatā starptautiskās vasaras skolas studentiem ik piecu gadu periodā latviešu valodā tulkotos tekstus. Krājums aptver 2009.-2013. gada studiju tēmas un materiālus, iekļaujot gan muzeju speciālistiem, gan arī ikvienam kultūrā un muzeju jomā ieinteresētam spēlētājam aktuālus jautājumus: pārmaiņu vadība muzejos, nemateriālā mantojuma vieta un loma muzejos, muzeju ekspozīciju veidošana, muzeja krājums kā muzeja komunikācijas pamats, muzeju loma sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā un mantojuma saglabāšanā.

Grāmatas tapšanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Republikas Kultūras ministrija

18.10.2014 - 09:54

Muzeji  pēdējo gadu desmitu laikā ir piedzīvojuši līdz šim nebijušas pārmaiņas, radot vajadzību pēc dažādu disciplīnu un dažādu zemju muzeju profesionāļiem kopīgas valodas. Šī publikācija ir ICOM Starptautiskās Muzeoloģijas komitejas (ICOFOM) daudzu gadu pētniecības, analīzes un diskusiju rezultāts.

"Muzeoloģijas pamatjēdzieni" ir Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības izdevums grāmatu sērijā  „Muzeoloģijas bibliotēka”, kas tapis ciešā sadarbībā ar Starptautiskās Muzeju biedrības (ICOM) Latvijas Nacionālo komiteju, kā arī saņemot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

Divdesmit viena muzeoloģijas pamatjēdziena aprakstu latviešu valodā var lasīt tiešsaistē un lejupielādēt, noklikšķinot uz šīs anotācijas virsraksta vai šeit. Ja tomēr ir vēlme saņemt (bez maksas) "Muzeoloģijas pamatjēdzienus" grāmatas formā, lūdzu rakstīt uz e-pasta adresi muzeologi@gmail.com!

12.11.2013 - 12:25

Piedāvājam iepazīties ar Eiropas savienības dalībvalstu ekspertu darba grupas izstrādāto rokasgrāmatu "Praktiski paņēmieni kultūras priekšmetu deponēšanas izmaksu samazināšanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm" latviešu un angļu valodā. Abi dokumenti pieejami tiešsaistē, kā arī lejuplādējami PDF formātā.

Foto: J.Šakare

13.08.2012 - 16:29

Ilzes Knokas apskats par rakstu krājumu The Exhibit in the Text. The Museological Practices of Literature, turpinājums .  

Noklikšķinot uz raksta nosaukuma,  atvērsies apskata otrā daļa, lejuplādējama PDF formātā.

 

03.08.2012 - 14:05

Ilzes Knokas apskats par rakstu krājumu The Exhibit in the Text. The Museological Practices of Literature . Grāmatas apskats ir padevies ne vien interesants, bet arī visnotaļ izvērsts. 

Noklikšķinot uz raksta nosaukuma,  atvērsies apskata pirmā daļa, lejuplādējama PDF formātā.

27.01.2012 - 14:07

Pēc Latvijas Muzeju asociācijas ierosinājuma muzeju speciālistu grupa 1994. gadā iekļāvās LZA Terminoloģijas komisijas struktūrā, izveidojot Muzeoloģijas terminu apakškomisiju. Pirmajā darba posmā tika veikts UNESCO Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) 1986. gadā izdotās muzejniecības terminu 20 valodu vārdnīcas "Dictionarium Museologicum" 1632 terminu tulkojums latviešu valodā.