BMS arhīvs

Anja Daušeka. The Big Idea: trīs zīmolu veidošanas piemēri britu un ASV muzejos

Linna Tezere. Pārdomas par reflektīvo praksi

Alfs Hatons. Muzeja sociālās lomas attīstība

Dankans F. Kamerons. Muzejs - templis vai forums?

Deivids Flemings. Stratēģija pārmaiņu panākšanai muzejos

Deivids Flemings. Muzejs kā sociāls uzņēmums

Deivids Flemings. Muzeji un tūrisms

Deivids Flemings. Muzeji - daudzejādas lomas, daudzveidīgi rezultāti

Deivids Flemings. Kas ir muzeja būtība - stāsti vai objekti?

Paula Dossantosa. Kad nemateriālais kultūras mantojums ietver Brazīlijas vietējo realitāti: piezīmes no Pernambuko štata

Patriks Boilans. Nemateriālais kultūras mantojums: izaicinājums un iespēja muzejiem un muzeju darbinieku izglītībai

Iveta Stēlensa. Dziedošās ainavas projekts

Dāna van Dartela. Katrai lietai savs stāsts.

Martins Šērers. Skatītājs ekspozīcijā.

Peters van Menšs. Muzeoloģija un menedžments: ienaidnieki vai draugi?

Martins Šērers. Muzeoloģiska pastaiga jeb muzeologa pārdomas Uztura muzejā

Domājot par muzeju komunikācijas (galvenokārt izstāžu un ekspozīciju, bet arī pasākumu, nodarbību, ekskursiju u.c.) vērtēšanu plašākā kontekstā, izsverot paša vērtēšanas procesa mērķus, uzdevumus, kritērijus un instrumentāriju  - aktualizējam Martina Šērera, Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas divkārtēja lektora (2011. gadā Tallinā un 2015. gadā - Šauļos) muzeoloģiskās pārdomas pēc Uztura muzeja Vevē, Šveicē, apmeklējuma. Kāpēc? Raksts ir labs paraugs, kā vērtēt muzeja apmeklējuma pieredzi un izstādes / ekspozīcijas kontekstu, kopējā izveidojuma un elementu loģiku, iespaidu un citus aspektus, korekti pamatojot savu viedokli, emocionāli izsvērti un vienlaikus - lasītājiem saistoši. Tas ir patiesi rūpīgas profesionālas pašrefleksijas piemērs. Rakstu var lasīt tiešsaistē vai lejupielādēt kā PDF datni.

Attēlā: Monas Hatumas darba "Homebound" fragments. Foto: J. Šakare. 

Mereta Froilanda. Daudzveidīga pieredze daudzveidīgā vidē - muzejpedagoģijas teorētiskais ietvars

Alisone Džeimsa. Kas ir apmeklētāju izpēte?

Stīvens E. Veils. Veiksmes/neveiksmes shēma muzejos

Stīvens E. Veils. Meditācijas

Lapas

Subscribe to RSS - BMS arhīvs