Muzeju un kultūras mantojuma studiju programma

Latvijas Kultūras akadēmija informē par iespēju šogad uzsākt studijas un iegūt akadēmisko maģistra grādu Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmā. Programma darbojas jau kopš 2000./2001. mācību gada kā Muzeoloģijas studiju programma, kopš 2012./2013. mācību gada tā pārveidota par Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmu.

Attēlā: Fragments no izstādes LKA E. Smiļģa Teātra muzejā. LKA publicitātes foto.

Latvijas Kultūras akadēmija 2014./ 2015. studiju gadā piedāvā akadēmiskās maģistra augstākās izglītības studijas apakšprogrammā „Muzeju un kultūras mantojuma studijas”. Reflektantus studiju programmā uzņem reizi divos gados.

Studiju apakšprogramma sniedz mūsdienīgu izpratni par kultūras mantojuma apzināšanas, izpētes, interpretācijas un saglabāšanas teorētisko pamatojumu, mantojuma pārvaldību un muzealizācijas procesiem. Studiju gaitā tiek iepazīta kultūras mantojuma institūciju un muzeju darba specifika.

Maģistrantūras studijas piedāvā teorētiski sakņotas zināšanas saistīt ar praktisku pieredzi, kas gūstama kultūras mantojuma institūcijās un muzejos Latvijā, tai skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienībās – E. Smiļģa Teātra muzejā un Rīgas Kino muzejā – un sadarbības organizācijās. Studijas ir piemērotas gan kultūras mantojuma institūciju un muzeju darbinieku profesionālajai pilnveidei, gan ikvienam interesentam, kurš vēlas padziļināt zināšanas izvēlētajā studiju jomā vai savu darbību veltīt kultūras mantojuma pētniecībai un saglabāšanai.

Studiju kursu docēšanā ir iesaistīti zinoši un profesionālās darbības ziņā pieredzējuši kultūras mantojuma un muzeoloģijas speciālisti Latvijā, savukārt starptautiski diskutētos muzeju darba un kultūras mantojuma jautājumos tiek pieaicināti viespasniedzēji no ārvalstīm. Muzeju un kultūras mantojuma studiju kursus – tai skaitā muzeju un kultūras mantojuma teorija, muzeju krājuma un kultūras mantojuma saglabāšana, pārvalde un komunikācija, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās, muzeju darba organizācija, kultūras mantojuma digitalizācija, Latvijas senās vēstures pieminekļi u.c. – studējošie apgūst gan lekciju un semināru formā, gan piedaloties praktiskās nodarbībās kultūras mantojuma institūcijās, muzeju krātuvēs un ekspozīcijās, kā arī rīkotos studiju braucienos Latvijā un ārvalstīs. Apakšprogrammas vadītāja ir docente, Dr. art. Anita Vaivade.

Par apakšprogrammu ikviens ir aicināts plašāk uzzināt sestdien, 29. martā plkst. 12:00 (ierašanās un reģistrācija no plkst. 11:00 līdz 12:00), kad Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks informācijas diena.

Studiju informācija:

Studiju informācijas un komunikāciju centrs
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Tālr.: 67114807
info@lka.edu.lv
www.lka.edu.lv

Papildinot LKA sniegto informāciju: Muzeju un kultūras mantojuma studiju (sākotnēji - muzeoloģijas) akadēmiskajā studiju programmā šo gadu laikā mācījušies vismaz 50 cilvēki gan no Rīgas, gan citiem Latvijas novadiem. Lielākā daļa no viņiem arī šobrīd strādā muzejos vai ar muzeju nozari saistītās profesijās.

Pievienot komentāru

CAPTCHA
Pārbaudam, vai mājas lapu apmeklē dzīva būtne
Target Image