BMS arhīvs

2013

24.10.2013 - 15:44

Raksts saistīts ar vienu no Petera van Menša / Peter van Mensch Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā lasītajām lekcijām un diskusiju par autentiskuma problemātiku muzeja ekspozīcijā un vēstījumā. Īpaša uzmanība te pievērsta memoriālajām mājām - muzejiem un muzeja kā heterotopijas traktējumam Mišela Fuko 1967. gadā nolasītās lekcijas iespaidā. Rakstu no angļu valodas tulkojusi Anita Jirgensone.

2012

27.01.2013 - 22:30

Viens no Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas 2012. aktuālākajiem tematiem bija muzeja krājuma veidošana un tālredzīga pārvaldīšana mūsdienu mainīgajā pasaulē. Par to raksta arī viens no skolas lektoriem, Fransuā Meress / François Mairesse grāmatā Encouraging collections mobility – a way forward for museums in Europe. Nu raksts lasāms arī latviski. No angļu valodas to tulkojusi Anita Jirgensone.

27.01.2013 - 22:10

 Par muzeju krājumu veidošanās vēsturi un dažādām pieejām darbā ar muzeja krājumu, kā arī citiem radniecīgiem jautājumiem plaši stāstīts grāmatā Encouraging collections mobility – a way forward for museums in EuropeNo šī krājuma publicējam Džona Kārmena / John Carman, kultūras mantojuma pētnieka, rakstu par to, kas tad īsti atšķir muzeja priekšmetu no lietām, kas vēl nav uzņemtas muzeja krājumā. Rakstu no angļu valodas tulkojusi Anita Jirgensone

2011

2010

2009

2008

Lapas