Valde

Biedrības „Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība” valde

Una Sedleniece, valdes priekšsēdētāja

Anita Jirgensone, valdes priekšsēdētājas vietniece

Daina Ratniece, valdes sekretāre