Aicinājums pieteikties 17. Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā

Aicinām muzeju speciālistus un vadītājus pieteikties 17. Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā (BMS-2020), kas notiks no 2020. gada 2. augusta līdz 8. augustam Narvā, Igaunijā. Vasaras skolas tēma – "Risku pārvaldība un gatavība krīzēm muzejos".

BMS-2020 tēma

Baltijas Muzeoloģijas skolas 2020. gada tēma būs risku pārvaldība un pasākumi, kas veicami muzeju izturības un rīcībspējas vairošanai ārkārtējās situācijās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta savlaicīgiem risku mazināšanas pasākumiem, lai pēc iespējas labāk aizsargātu muzeju krājumos glabāto mantojumu. Vasaras skolā gūtās zināšanas ļaus izvairīties no kultūras vērtību zaudējumiem un atbalstīs kultūras mantojuma pārvaldītājus, meklējot efektīvākos risinājumus dažādu risku novēršanā.

Atmiņas institūciju mērķis krīzes gadījumos ir saglabāt institūcijas darbaspējas, pieliekot visas pūles, lai maksimāli novērstu iespējamo kaitējumu mantojumam. Tāpēc ikvienam muzejam, negaidot krīzes situācijas iestāšanos, ir jāizvērtē visi iespējamie riski, kas varētu apdraudēt muzeju, un attiecīgajās situācijās izmantojamie resursi un komunikācijas kanāli. Pirmkārt un galvenokārt ir jāizstrādā ārkārtas rīcības plāns dažādām ārkārtas situācijām (šāda plāna izstrādes nepieciešamību nosaka arī normatīvie dokumenti). Ārkārtas rīcības plānā ir jāiekļauj pasākumi mantojuma aizsardzībai, glābšanai un atjaunošanai iespējamo apdraudējumu gadījumos. Veicot šo uzdevumu, ir jāsastopas ar virkni jautājumu:

 • Kas ir risku pārvaldība?
 • Kas ir vissvarīgākais krīzes situācijā?
 • Kā novērst krīzi un/vai mazināt krīzes sekas?
 • Kādi ir iepriekš veicamie pasākumi: plāns rīcībai ārkārtas situācijā, krājuma pārvaldība, krājuma priekšmetu saraksti prioritārā secībā?
 • Kā notiks muzeja evakuācija – ar ko un par ko nepieciešams vienoties?
 • Kādi ir tipiskākie gadījumi mūsu reģionā un kā šīs situācijas tiek pārvaldītas?
 • Kuras ir galvenās amatpersonas un iestādes, pie kā vērsties īpašajās situācijās?
 • Kādas vadlīnijas un noteikumi ir jāņem vērā muzejiem ārkārtas situāciju risināšanā?
 • Kā vislabāk praksē pārbaudīt iestādes gatavību ārkārtas situācijām?

Atbildes uz šiem jautājumiem veido savstarpēji savietojamu un sarežģītu informācijas tīklu, kam savukārt ir nepieciešama atbilstoša pārvaldība, pielietojot specifiskas zināšanas un metodiku, kas ļauj optimizēt ierobežotos laika un kapacitātes resursus.

BMS-2020 lektores

2020. gada Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas nedēļu garo studiju programmu veidos un vadīs lektores no ASV un Igaunijas.

Rebeka Kenedija | Rebecca Kennedy (ASV) ir krājuma aprūpes eksperte un uzņēmuma Curae Collections Care (LLC) dibinātāja. Curae tika izveidots 2018. gadā, kad Rebeka 11 gadus bija nostrādājusi Smitsona Institūtā par krājuma darba vadītāju un krājuma saglabāšanas speciālisti. Strādājot šajos amatos, viņas pienākumi aptvēra krājuma pārkārtošanu, ekspozīciju veidošanu, ārpusmuzeja krātuves pārvaldību, krājuma priekšmetu kataloģizāciju un vairāk nekā 6 miljonu artefaktu aprūpi. 2016. gadā viņa pabeidza Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra (ICCROM) organizētos tālākizglītības kursus “Pirmās palīdzības sniegšana kultūras mantojumam krīzes laikā”, kas pamudināja padziļināti pievērsties tieši šiem jautājumiem. Rebeka ir Amerikas Mantojuma aizsardzības institūta Ārkārtas situāciju komitejas goda priekšsēdētāja, Krājuma reģistratoru un krājuma speciālistu apvienības Ārkārtas situāciju komitejas priekšsēdētāja un Vašingtonas Reaģēšanas alianses Vadības komitejas locekle. Viņa ir arī Amerikas Mantojuma aizsardzības institūta asociētā profesionāle (PA), Smitsona Institūta Krājuma ārkārtas situāciju sagatavotības un reaģēšanas grupas (CENA) locekle un Instruktoru komandas līdzpriekšsēdētāja.

Linda Lainvo | Linda Lainvoo (Igaunija) ir Igaunijas Nacionālās mantojuma pārvaldes Mākslas mantojuma nozares direktore un Muzeju un mākslas mantojuma nodaļas vadītāja. Līdztekus ikdienas darbam viņa ir arī pasniedzēja Igaunijas Mākslas akadēmijā un Tartu universitātē. Pirms tam viņa ir strādājusi Igaunijas Mākslas muzejā. Lindas Lainvo galvenie uzdevumi kā Muzeju un mākslas mantojuma nodaļas vadītājai ir gan muzeju, gan mākslas mantojuma pārraudzība un darba koordinēšana šajās jomās. Kā Mākslas mantojuma nozares direktore viņa atbild par mākslas pieminekļu aizsardzību Igaunijā. Šī uzdevuma nodrošināšanai viņa koordinē periodiskās pārbaudes, uzrauga konservācijas un restaurācijas darbus un organizē konservāciju avārijas gadījumā; aktualizē informāciju par valsts mākslas pieminekļiem, konsultē īpašniekus par pieminekļu uzturēšanu un glabāšanu. Lindas Lainvo komanda pārstāv Igauniju UNESCO (1954. gada Hāgas konvencija; 1970. gada Konvencija) un atbilstošajās Eiropas Komisijas ekspertu grupās.

Janika Turu | Janika Turu (Igaunija) ir restauratore ar 15 gadu darba pieredzi un Igaunijas Nacionālās mantojuma pārvaldes galvenā speciāliste muzeju jautājumos un šobrīd pilda arī mākslas mantojuma ekspertes pienākumus. Nozīmīgākais 2019. gada veikums ir pasākumu komplekss Igaunijas kultūras mantojuma aizsardzībai bruņotu konfliktu gadījumā atbilstoši UNESCO konvencijās noteiktajām normām. Pēdējo divu gadu laikā Janika Turu ir piedalījusies muzeju ārkārtas situāciju plānu un riska pārvaldības pasākumu kartēšanā un konvencijas normu ieviešanā valsts līmenī. Muzeja priekšmetu un mākslas mantojuma drošība dažāda veida krīzēs ir viena no Janikas Turu profesionālās darbības galvenajām prioritātēm.

BMS-2020 provizoriskā programma

Programmā paredzētas lekcijas, semināri, piemēru analīze un mācību ekskursijas uz Narvas un Tallinas muzejiem, kā arī konference, kurā Baltijas valstu muzeju speciālisti dalīsies savā pieredzē dažādu krīzes situāciju pārvarēšanā, tostarp izvērtēs arī Baltijas muzeju pieredzi ar Covid-19 pandēmijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem muzeju publiskajai darbībai. 

 • SVĒTDIENA, 2. augusts – izbraukšana no Rīgas uz Narvu, BMS atklāšana;
 • PIRMDIENA, 3. augusts – konference – Baltijas valstu muzeju pieredzes apmaiņa dažādu krīžu pārvaldībā muzeju nozarē un atsevišķos muzejos. Aktuālās situācijas izzināšana un atvērtā diskusija;
 • OTRDIENA-TREŠDIENA, 4.-5. augusts – teorētiskās nodarbības dažādu risku identificēšanā, izvērtēšanā un mazināšanā;
 • CETURTDIENA, 6. augusts – praktiskās nodarbības un kopsavilkums. Ekskursija pa Narvas vēsturiskajām vietām, t.sk. uz Krēnholmas manufaktūras vēsturisko ēku;
 • PIEKTDIENA, 7. augusts – mācību ekskursijas uz Tallinas muzejiem; BMS noslēguma pasākums Igaunijas Vēstures muzejā. Nakšņošana Tallinā;
 • SESTDIENA, 8. augusts – mājupceļš no Tallinas uz Rīgu.

BMS-2020 pieteikšanās termiņš un dalības maksa 

Lai pieteiktos dalībai Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā, līdz 22. jūnijam plkst. 23:59 jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma veidlapa. Vasaras skolas darba valoda – angļu, tādēļ arī pieteikuma veidlapu lūdzam aizpildīt angliski. Pēc pieteikumu izvērtēšanas dalībai vasaras skolā no Latvijas tiks izvēlēti desmit interesenti. Ja pieteikumu skaits pārsniegs noteiktās iespējas, tad, kā parasti, tiks izvērtēta pretendenta līdzšinējā darba pieredze un ieguldījums muzeju nozarē, personīgā motivācija, angļu valodas zināšanas un līdzšinējā dalība BMS projektā.

Dalības maksa Latvijas muzeju pārstāvjiem 350 euro. Dalības maksā iekļauts transports no Rīgas uz Narvu un atpakaļ, dalība skolas mācību programmā, nakšņošana divvietīgos vai trīsvietīgos ekonomiskās klases numuros viesnīcās Narvā, Hotel Inger, (5 naktis) un Tallinā (1 nakts), brokastis, pusdienas un kafijas pauzes.

BMS-2020 organizatori

Baltijas Muzeoloģijas skolas 2020. gada sesiju organizē Igaunijas Nacionālā mantojuma pārvalde  sadarbībā ar Narvas muzeju un Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību. Kā katru gadu, būtisku atbalstu Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolai sniedz Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, kā arī Igaunijas un Lietuvas Kultūras ministrijas.

Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas mājaslapa

Tags: