Aicinājums uz 10. Baltijas Muzeoloģijas skolu

Baltijas Muzeoloģijas skola aicina pieteikties interesentus, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas muzeoloģijā, piedaloties gadskārtējā Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas pasākumā.

2013. gads Baltijas Muzeoloģijas skolas (BMS) vēsturē ir īpašs, jo tā notiks desmito reizi! Šajos gados BMS ir apliecinājusi sevi kā ilgtspējīgu, Baltijas valstu muzeju nozarei nozīmīgu tālākizglītības projektu. Tā ir dāvājusi unikālu iespēju tikties ar izciliem, pasaules līmeņa muzeju teorētiķiem un praktiķiem – Stīvenu Veilu, Fransuā Meresu, Peteru van Menšu, Martinu Šēreru, Deividu Flemingu un daudziem citiem. Taču galvenais – šis projekts devis iespēju paplašināt Baltijas valstu muzeju nozarē strādājošo speciālistu redzesloku, vedinājis uz pārdomām un diskusijām par muzejam būtiskiem jautājumiem un ļāvis nostiprināties saiknei starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citu valstu muzejniekiem.

Desmitais BMS mācību pasākums notiks no 2013. gada 14. līdz 20. jūlijam Bauskā. Nodarbībās tiks runāts un diskutēts par muzeja lomu kultūras mantojuma izmantošanā, kā to paredz Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai. Saskaņā ar šo konvenciju ir iespējama jauna, ilgtspējīga pieeja mantojumam, tā saglabāšanai un izmantošanai, iesaistot tajā vietējo sabiedrību.

BMS-2013 nodarbības vadīs starptautiski atzītais un Baltijas valstīs labi pazīstamais muzeologs, ilggadējais Amsterdamas Reinvarda akadēmijas profesors, patlaban – Viļņas universitātes Komunikācijas fakultātes Muzeoloģijas katedras profesors Peters van Menšs (viņš bija viens no BMS lektoriem 2006. gadā Valmierā) un Amsterdamas Reinvarda akadēmijas muzeoloģijas lektore Leontīne Meijere-van Menša.

BMS-2013 mācības noslēgsies 19. jūlijā ar starptautisku konferenci Rundāles pilī, kur abiem šī gada lektoriem pievienosies labi pazīstamais muzeologs, Sorbonnas universitātes profesors Fransuā Meress, Celjes Muzeoloģijas vasaras skolas vadītāja Andreja Rihtere un Baltijas valstu muzeju nozares vadītāji Marju Reismā, Rūta Piļeckaite un Jānis Garjāns.

Pieteikumus dalībai BMS-2013 gaidām līdz 30.aprīlim. Tie jāsūta pa e-pastu BMS projekta vadītājai Anitai Jirgensonei: Anita.Jirgensone@gmail.com. Pieteikuma veidlapa lejuplādējama šeit.

Pateicoties Kultūras ministrijas un ICOM Latvijas Nacionālās komitejas atbalstam, Latvijas muzeju darbiniekiem mācību maksa 2013.gadā ir LVL 180.

Informācijai par BMS norisēm sekojiet Baltijas Muzeoloģijas skolas mājaslapā

Tags: