Aicinājums uz konferenci "Mantojuma komplektēšana atmiņas institūcijās"

Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju aicina piedalīties starptautiskā starpdisciplinārā konferencē "Mantojuma komplektēšana atmiņas institūcijās". Konference notiks 2016. gada 22. martā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konferenču zālē Rīgā, Brīvības bulvārī 32. 

Šobrīd pieteikšanās uz konferenci ir noslēgusies, jo vairs nav brīvu vietu. Saites uz konferences referātu video būs pieejamas gan Rakstniecības un mūzikas muzeja, gan Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības mājaslapās

Konferencē īpaša uzmanība tiks pievērsta atmiņas institūciju sadarbības modeļu veidošanas iespējām mērķtiecīgai, ilgtspējīgai un kultūrpolitiski atbildīgai nacionālā mantojuma komplektēšanai, uzsverot pārdomātas krājuma komplektēšanas stratēģijas un politikas principu, kā arī metodoloģijas nozīmi. Konferencē būs pārstāvēts gan atmiņas institūciju, gan to lietotāju viedoklis. 

Ar inovatīvu redzējumu un praktiskiem risinājumiem mūsdienīgas mantojuma komplektēšanas un pārvaldības jomā iepazīstinās ārvalstu kolēģes: Līne Florisa | Lene Floris, Kopenhāgenas vēstures un mākslas muzeju un pilsētas arhīva apvienības ģenerāldirektore, Maija Ekosāri | Maija Ekosaari, ICOM Starptautiskās Dokumentēšanas komitejas CIDOC ģenerālsekretāre un Hanna Kaisa Melaranta | Hanna-Kaisa Melaranta, viena no Somijas nacionālā muzeju projekta TAKO (krājuma pārvaldības un mūsdienu dokumentēšanas sadarbības tīkls) īstenotājām.

Konferencē aicinām piedalīties interesentus, jo īpaši – Latvijas mantojuma komplektēšanas politikas veidotājus un īstenotājus, kā arī kultūras mantojuma programmu studentus un topošos muzeju, arhīvu un bibliotēku darbiniekus. 

Dalības maksa 8,00 EUR jāieskaita Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības (reģ. nr. 40008154939) kontā Nr. LV49UNLA0050015288818 (SEB banka, SWIFT: UNLALV2X), kā maksājuma mērķi norādot “Dalība konferencē”. Ja nepieciešams rēķins, tad pieteikumam lūdzam pievienot nepieciešamo informāciju rēķina izrakstīšanai (dalībnieku skaits, rekvizīti).  

KONFERENCES PROGRAMMA
 
09:00 – 09:30 reģistrācija
 
09:30 – 09:40 atklāšana
 
1. sesija. Laikmeta process un tā vieta atmiņas institūcijās
 
Vada UNA SEDLENIECE
 
09:40 – 10:00
 
Nora Ikstena (Latvija, rakstniece).
Rakstnieka bēniņi. Piezīmes
 
10:00 – 10:40
 
Hanna-Kaisa Melaranta (Somija, Varkausas muzeja direktore).
Sadarbība komplektēšanā – nacionālas nozīmes kolekciju veidošanas instruments
 
10:40 – 11:00
 
Māra Eņģele (Latvija, Rakstniecības un mūzikas muzejs, kultūras pasākumu organizatore).
Direktora Voldemāra Kalpiņa komplektēšanas politika Raiņa Literatūras un vēstures muzejā (1962-1976)
 
11:00 – 11:20
 
Anita Smeltere (Latvija, Rakstniecības un mūzikas muzejs, pieejamības speciāliste).
Gundegas Repšes un Māras Zālītes kolekcijas RMM krājumā  
 
11:20 – 11:40 diskusija
 
11:40 – 12:10 kafijas pauze
 
2. sesija. Kolekciju veidošanas stratēģijas un pieredze dažādās atmiņas institūcijās
 
Vada AGRITA OZOLA
 
12:10 – 12:30
 
Māra Grudule (Latvija, LU HZF profesore, Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedras vadītāja). Krātuves Vācijā un Dānijā: latviešu pētnieces pieredze
 
12:30 – 13:10
 
Lene Floris (Dānija, Kopenhāgenas vēstures un mākslas iestāžu apvienības direktore). Komplektēšana (un izslēgšana) nākotnes interesēs
 
13:10 – 13:30
 
Andris Vilks (Latvija, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors).
Nacionālās bibliotēkas vieta atmiņas institūciju krājumu veidošanas politikā
 
13:30 – 13:50
 
Inese Kalniņa (Latvija, LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu nodaļas vadītāja). Nacionālā kultūras mantojuma saturs un tā komplektēšanas principi arhīva kolekcijās
 
13:50 – 14:10 diskusija
 
14:10 – 14:40 kafijas pauze
 
3. sesija. Komplektēšanas politika: no tapšanas līdz lietošanai  
 
Vada JĀNIS GARJĀNS
 
14:40 – 15:00
 
Iveta Ruskule (Latvija, Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore).
Kādai jābūt Rakstniecības un mūzikas muzeja komplektēšanas politikai?
 
15:00 – 15:40
 
Maija Ekosaari (Somija, Tamperes Tehnoloģiju universitātes doktorante, ICOM Starptautiskās dokumentēšanas komitejas (CIDOC) ģenerālsekretāre). 
Krājuma pārvaldības politika jūsu muzejā – stratēģisks dokuments, ko ir vērts uzrakstīt
 
15:40 – 16:00
 
Anita Meinarte (Latvija, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, direktora vietniece krājuma darbā). 
Nesenās pagātnes vēstures liecību komplektēšana un tās vieta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma stratēģijā
 
16:00 – 16:20
 
Una Sedleniece (Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības valdes priekšsēdētāja).
Krājuma politikas dokumenti Latvijas muzejos: forma un saturs, vēlmes un iespējas
 
16:20 – 16:40 diskusija
 
16:40 – 17:00 noslēgums
 
Konferences atbalstītāji:
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Viesnīca “Gutenbergs”