Aicinām pieteikt ziņojumus "Muzeju forumam 2022"!

Lai veicinātu jaunu zināšanu apguvi, pieredzes apmaiņu un muzeju profesionāļu tālākizglītību, 2022. gada 11. martā norisināsies viens no nozīmīgākajiem ikgadējiem Latvijas muzeju nozari vienojošajiem pasākumiem – “Muzeju forums 2022”, kura devīze ir “Šodienas izaicinājumi rītdienas muzejam”.

Foruma norise, mainoties epidemioloģiskajai situācijai, plānota klātienē Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, bet nepieciešamības gadījumā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, organizatori paredzējuši iespēju arī attālinātai konferences norisei.

2022. gadā Muzeju forums tiek veidots, sadarbojoties Latvijas Muzeju biedrībai un Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrībai, ar mērķi stiprināt un saliedēt nozari, lai muzeju balsis būtu arvien labāk sadzirdamas, īpaši šobrīd, kad nozare saskaras ar daudzām pārmaiņām un izaicinājumiem – Covid-19 pandēmijas sekām, Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izmaiņām likumdošanā u.c.

Forums plānots paneļdiskusiju veidā, tādējādi radot platformu problēmu iezīmēšanai, risinājumu meklēšanai un atbalsta iegūšanai, ieklausoties gan Latvijas profesionāļu viedokļos, gan pieaicinot ārzemju kolēģus.

Aicinām Latvijas muzeju darbiniekus aktīvi iesaistīties diskusijās un pieteikt 10-15 min. garus ziņojumus latviešu valodā par šādām tēmām:

  • Muzeju nozares pamatvērtību  aktualizēšana (muzeju definīcijas meklējumi, likumdošanas aktualitātes un nepieciešamās izmaiņas, muzeju interešu aizstāvība valsts un pašvaldību institūcijās u.c tēmas);

  • Muzeji Covid 19 krīzes apstākļos (labās prakses piemēri  “mājsēdes” apstākļos un pēc, tiešsaistes programmas, digitalizācija, komunikācija ar apmeklētājiem, pieredzes stāsti, nākotnes risinājumi u.c. tēmas):

  • Muzeju sociālekonomiskā ietekme un tās noteikšana (kā noteikt un izmērīt muzeju sociālo un ekonomisko ietekmi sabiedrībā? Muzeji un labsajūta/labjūtība muzejos (programmas, aktivitātes) u.c. tēmas);

  • Nozares iniciatīvas un problēmjautājumi (dažādi muzejiem un muzeju nozarei aktuāli jautājumi:  ATR, tālākizglītības iespējas, programmas, projekti, profesionālā pilnveide, krājuma saglabāšana/digitalizācija u.c. tēmas).

Ziņojumu tēmu pieteikumus (nosaukumu un īsu anotāciju līdz 500 rakstu zīmēm) aicinām iesniegt līdz 2022. gada 20. februārim, sūtot uz e-pasta adresi kristine.skrivere@cesis.lv.

Konferences norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Vairāk informācijas:

Kristīne Skrīvere,

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktore,

e-pasts: kristine.skrivere@cesis.lv