Akadēmiskā maģistra studiju programma “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”

Šodien saņēmām ļoti labu un priecīgu ziņu no Latvijas Kultūras akadēmijas -  šogad muzeju speciālistiem un vadītājiem, privāto kultūras mantojuma objektu īpašniekiem un darbiniekiem atkal ir iespēja studēt kultūras mantojuma pārvaldību un komunikāciju licencētā maģistra studiju programmā. Pieteikšanās - no 24. līdz 28.augustam! 

Latvijas Kultūras akadēmijas publicitātes attēls

2020. gada 19. augustā, licencēta unikāla un mūsdienīga akadēmiskā maģistra studiju programma “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, sniedzot iespēju no šī gada Latvijā beidzot studēt kultūras mantojuma jomā. To vērtējuši arī mantojuma jomu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un studējošos pārstāvoši eksperti, kuri kopīgajā ziņojumā studiju saturu un piesaistīto mācībspēku kvalifikāciju visos aspektos vērtējuši ar “izcili”. Mācības maģistra līmenī nodrošinās Latvijas Kultūras akadēmija.

Programmu vairāk kā gadu veidojuši Latvijas un ārvalstu profesionāļu komanda, lūkojot piemērus no Eiropas visaugstāk vērtētajām kultūras mantojuma programmām,  ņemot vērā aktualitātes un Latvijas kultūras lielvalsts ambīcijas, jau tagad ierindojoties augstajā piektajā vietā Eiropā ar vislielāko muzeju apmeklējumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem.

Programmas uzdevums ir sagatavot jauno profesionāļu paaudzi muzejos un citās kultūrvietās; atbalstīt kultūras tūrisma ekspertu izaugsmi; apmācīt jaunos muižu īpašniekus, pašvaldību speciālistus un citus Latvijas aktīvos mantojuma glabātājus un sargātājus efektīvāk pārvaldīt mantojumu, ar mūsdienīgām ekspozīcijām un digitālām iespējām padarīt to saistošāku sabiedrībai, iegūt zināšanas par mūsdienīgiem veidiem tā saglabāšanai nākamajām paaudzēm, spēt pilnvērtīgāk realizēt mantojuma objektu kultūras tūrisma un vides ilgtspējības potenciālu.

“Globalizācijas spiediena rezultātā mūsdienīgas zināšanas par kultūras mantojumu un tā savdabību, nacionālo identitāti un tās zīmološanu kļuvušas kritiski nepieciešamas. Šo programmu mērķtiecīgi esam veidojuši ar starptautisku ievirzi un ļoti spēcīgu mācībspēku – nozares profesionāļu komandu,” uzsver Latvijas Kultūras akadēmijas rektore un Rektoru padomes priekšsēdētāja Rūta Muktupāvela.

“Plašs iesaistīto ekspertu loks ir devis iespēju aplūkot studiju programmas izstrādi no maksimāli izvērsta skatu punkta un ņemt vērā Latvijas specifikai nepieciešamās nianses, vienlaikus ievērtējot Eiropas un pasaules aktuālās tendences kultūras mantojuma aizsardzības un komunikācijas jomā,” minēts ekspertu kopīgajā atzinumā.

Programmā iesaistīti tādi atzīti akadēmiķi un profesionāļi kā Dr. Anka Prodana (Anca Prodan), Dr. Ulrihs Kohels (Ulrich Kockel) mantojuma teorētisko aspektu, ilgtspējības un ekoloģijas jomā, kultūras mantojuma un atmiņu institūciju ekspertes Dagnija Baltiņa un Una Sedleniece, tūrisma eksperti –  Dr. Linda Veloverronena un Gatis Kampernovs, Dr. Anita Vaivade – kultūras mantojuma tiesību jomā, Elīna Kalniņa, Inguna un Holgers Eleri – ekspozīciju un dizaina jomā, Danuta Grīnfelde – pedagoģisko aspektu jomā. Dr. Anda Laķe pasniegs pētījuma dizainu. Programmā papildu tiks pasniegta arī stratēģiskā vadība, integrētā komunikācija, uzņēmējdarbība radošajās industrijās, radošā domāšana, resursu piesaiste, kas papildinās un sniegs atbalstu kultūras mantojuma efektīvā pārvaldīšanā.

Uzņemšana programmā notiks no 24. līdz 28. augustam, lai jau šajā mācību gadā nedēļu nogalēs uzsāktu studijas. Programmai piešķirtas arī valsts budžeta apmaksātas vietas. Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

Informācija par programmu LKA mājaslapā