Baltijas Muzeoloģijas skola gaida savus audzēkņus

Baltijas Muzeoloģijas skola atkal piedāvā iespēju bagātināt zināšanas muzeju teorijā.

Šogad uzmanības centrā būs muzeja ekspozīcija un ar to saistītās zinības: muzealizācija, vizualizācija, semiotika, interpretācija, ekspozīciju teorija, vēsture un vērtēšana.

Mācības notiks Igaunijas galvaspilsētā Tallinā no 10. līdz 16.jūlijam ekspozīciju ekspertu Dr.Martina Šērera, Šveice, un Dr. Marjas Līsas Ronko, Somija, vadībā.

Dr.Martins Šērers Latvijas muzejniekiem pazīstams no līdzdalības BMS projektā 2005.gadā Bernātos. M.Šērers ir izcils teorētiķis, kurš savas zināšanas licis lietā, radot Vevē pilsētā Uztura muzeju un aizraujošas, muzeju teorijā balstītas ekspozīcijas. Vienu no tām M.Šērers ir aplūkojis no neierasta skatupunkta publikācijā „Muzeoloģiska pastaiga jeb muzeologa pārdomas Uztura muzejā”. Šīs publikācijas tulkojums atrodams BMS mājaslapā.

 Dr.Marja Līsa Ronko ir daudzpusīga un pieredzējusi speciāliste gan muzeju, gan teātra un grāmatniecības jomā, kas savu praksē gūto pieredzi izmanto, mācot muzeoloģiju Helsinku Universitātē. Viņas vadībā Helsinku pilsētas muzejs aizsāka uz muzeoloģijas pamatiem būvētu izstāžu veidošanu, katrai izstādei kļūstot par nozīmīgu notikumu Somijas muzeju dzīvē.

Tuvāk par skolas norisi var uzzināt, ielūkojoties BMS mājaslapā. Tur atrodama arī veidlapa, kas aizpildāma tiem, kuri vēlas būt BMS-2011 dalībnieki. Pieteikumus gaidām līdz š.g. 30. aprīlim, tie sūtāmi uz e-adresi: Anita.Jirgensone@gmail.com .

Kā parasti, pieteikumus gaidām no muzejniekiem, kuri ir kāri uz mācīšanos un kurus interesē atbildes uz jautājumiem, kas sākas ar urķīgo „ kāpēc?”. Lai varētu pilnvērtīgi iesaistīties grupu darbā, diskusijās un domu apmaiņā ar kaimiņvalstu kolēģiem un lektoriem, potenciālajam BMS-2011 dalībniekam ir labi jāpārvalda angļu valoda un jāprot nopamatot savu motivāciju.

Tā kā šogad BMS organizatoriskos pienākumus veic Igaunijas Kultūras ministrija sadarbībā ar Igaunijas muzeju biedrību, tad Latvijai skolas solos ir atvēlētas tikai 10 vietas. Pateicoties BMS projekta atbalstītājiem – LR Kultūras ministrijai, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes kultūras programmai, ko administrē Ziemeļu Kultūras Punkts un Valsts Kultūrkapitāla fondam – dalības maksa Latvijas muzejniekiem ir LVL 120. Dalības maksa ietver visus mācībām nepieciešamos izdevumus: izdales materiālus, lektoru darbu, naktsmītnes, ēdināšanu un mācību ekskursijas.

Gaidām pieteikumus un – uz tikšanos Tallinā!

Anita Jirgensone
BMS projekta vadītāja

Tags: