Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola 2013 noslēgusies

Ikkatrs no 35 Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas dalībniekiem, kuri bija ieradušies no  Baltijas valstīm un Slovēnijas, ir guvis ko vērtīgu šajā īsajā, bet intensīvajā mācību nedēļā – vai tās būtu lekcijas, vai Latvijas un Lietuvas muzeju apmeklējumi, vai arī teorētiski vai praktiski ievirzītas diskusijas un pieredzes apmaiņa ar citvalstu kolēģiem un skolas lektoriem.

Skolas dalībnieki un organizatori ir ļoti pateicīgi šī gada spožajiem lektoriem – Leontīnei Meijerei-van Menšai un Peteram van Menšam – par iespēju mācīties kritiski un analītiski domāt un izteikties par muzeoloģiskiem jautājumiem, jo īpaši – kultūras mantojuma izvērtējuma un komunikācijas, kā arī muzejiskā darba ētikas jomā. Īsajā skolas laikā ir gūta pārliecība, ka:

  • muzeoloģijas nolūks nav veidot vai nostiprināt dogmas, tās misija ir izveidot „karti”, kas ikvienam palīdzētu atrast pašam savu ceļu;
  • muzeoloģijas uzdevums nav pamācīt, kā kaut ko darīt, bet gan mudināt uzdot jautājumus;
  • muzeoloģijas ētiskā misija ir palīdzēt cilvēkiem atrast savu ceļu un identitāti, veicinot gan pašapziņas augsmi, gan arī cieņu un toleranci pret citiem un citādo.

Skolas noslēgumā 19. jūlijā viesmīlīgajā Rundāles pilī norisinājās BMS desmitgadei veltīta starptautiska konference. Ievadvārdus teica Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, pastāstot arī par Rundāles pils muzeju, tā attīstību un muzeja darba uzdevumiem - arīdzan saistībā ar vēsturisko, politisko un sociālekonomisko kontekstu un tā maiņām.

Referātu tēmas saistījās ar muzeoloģijas ietekmi uz muzeju profesionāļu darba raksturu un specifiku, uz muzeju ainavu un tās funkcionēšanu plašākā - likumdošanas un sociālekonomisko faktoru un sabiedrības prasību un pieprasījuma kontekstā, gan arī ar pašas muzeoloģijas attīstības vēsturi un nākotnes izredzēm. Konferences otrajā daļā vairāk tika iztirzāti konkrēti muzeju jomas normatīvo aktu izstrādes un muzeju profesionāļu tālākizglītības jautājumi, kā arī konkrēti piemēri no muzeju prakses – kā komunicēt dažādām mērķauditorijām to kultūras mantojumu, kas ir katra muzeja rīcībā, sadarbojoties ar vietējo kopienu un citām kultūras un izglītības institūcijām.

Pēc konferences Rundāles pils Baltajā zālē norisinājās skolas noslēguma svinības: tika teiktas pateicības runas, studenti saņēma apliecinājumus par vasaras skolas kursa noklausīšanos. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārstāvji Jolanta Treile un Uldis Lielpēters pateicās BMS organizatorei Anitai Jirgensonei par ilglaicīgo un pamatīgo ieguldījumu starptautiskās vasaras skolas projekta izveidē, attīstībā un uzturēšanā, pasniedzot Kultūras ministrijas Atzinības rakstu.

Muzeoloģijas skolas organizatori, dalībnieki un lektori ir pateicīgi Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja, Biržu reģionālā muzeja, Annas Brigaderes muzeja „Sprīdīši”, Tērvetes koka pils vadītājiem un darbiniekiem par atsaucību un viesmīlību. Īpaša pateicība pienākas Bauskas pils muzeja un Rundāles pils muzeja vadītājiem un darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu BMS 2013 pasākumu sekmīgā norisē.

Visu vakaru skanēja brīnišķīga mūzika mūziķu apvienības „Umbrella Effect” izpildījumā – tā krāšņoja gan svinīgā pasākuma nopietno daļu, gan arī jauki izklaidēja, dzerot vīnu un baudot gardu cienastu viesmīlīgajās Rundāles muzeja pils telpās.

Noslēgumā, pirms atvadu ballītes, katrs vasaras skolas dalībnieks saņēma mazu sainīti ar dažām koku sēklām, sēklu diedzēšanai domātajiem materiāliem audzēšanas instrukciju – dāvanu, ko BMS laipni sarūpēja AS „Latvijas Valsts meži”.

Kā teica viens no skolas organizatoriem, Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns – tas, ko Baltijas Muzeoloģijas skola katram tās dalībniekam var sniegt, ir šāda te maza sēkliņa un palīdzība tās diedzēšanā. Kā stādiņš attīstīsies un kāds lietaskoks no tā izaugs – tas ir katra paša ziņā un rokās.

Nākamajā gadā Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola norisināsies Igaunijā. Vēlēsim tai veiksmes, palīdzēsim tai augt un mainīties, piedalīsimies un aicināsim piedalīties jaunus un jaunus kolēģus – muzejniekus!

Lūk,  arī dažas attēlu galerijas no Baltijas muzeoloģijas skolas desmitgadei veltītās konferences un noslēguma svinībām (foto:Jana Šakare):

 

Tags: