Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola aicina

Baltijas Muzeoloģijas skola (BMS) arī šogad aicina zinātkāros muzejniekus mācīties muzeoloģiju. 2012. gada tēma būs veltīta krājumam kā muzeja komunikācijas pamatam. Mācību pasākums notiks Klaipēdā no 2012. gada 5. līdz 11. augustam. Sadarbības partneri BMS-2012 organizēšanā ir Lietuvas Kultūras ministrija un Lietuvas Jūras muzejs. Mācības notiks pieredzējušo lektoru – Fransuā Meresa (Francija, Beļģija) un Susannas Petersones (Somija) vadībā.

Pieteikšanās līdzdalībai BMS-2012 ir izsludināta, tā noslēgsies 30.aprīlī. Par dalības maksas apjomu pagaidām skaidrības nav, jo sarunas ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par iespējamo atbalstu Baltijas Muzeoloģijas skolai vēl nav beigušās. Diemžēl Valsts Kultūrkapitāla fonds šogad BMS projektu nav atbalstījis.

Sīkāka informācija par skolu un pieteikuma veidlapa pieejama BMS mājaslapā.

Lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu par piedalīšanos vai nepiedalīšanos muzeoloģijas skolā, atgādinām, ka atšķirībā no cita rakstura muzeju tālākizglītības pasākumiem, BMS virsuzdevums ir pievērsties tieši teorētiskajiem muzeju darbības aspektiem. Praktisko iemaņu apgūšana, tāpat kā iespēja apmeklēt muzejus un dalīties pieredzē nav BMS prioritāte.

Tags: