Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola atkal pulcē Baltijas valstu muzejniekus

Anita Jirgensone, KM Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vecākā referente, Baltijas Muzeoloģijas skolas organizētāja, ziņo no Muzeoloģijas vasaras skolas: no 5. līdz 11. augustam Klaipēdā notiek starptautisks muzeju darbinieku izglītības pasākums - Baltijas Muzeoloģijas skola. Tajā pulcējušies muzeju speciālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lai pieredzējušu muzeju teorētiķu vadībā padziļinātu zināšanas muzeju teorijā.

 Muzeoloģijas vasaras skolas dalībnieki gatavojas fotografēties tradicionālajai vasaras skolas atklāšanas kopbildei
Attēlā: Muzeoloģijas vasaras skolas dalībnieki un lektori gatavojas fotografēties tradicionālajai vasaras skolas atklāšanas kopbildei.
 
Ar šo projektu turpinās 2004. gadā Muzeju valsts pārvaldes iniciētā un Baltijas valstu kultūras ministriju atbalstītā muzeju darbinieku tālākizglītības tradīcija – vienu vasaras nedēļu veltīt muzeju teorijas padziļinātai apguvei, lai, sasaistot praksi ar teoriju, muzeji kļūtu profesionālāki, mūsdienīgāki un pieejamāki sabiedrībai.
 
Baltijas Muzeoloģijas skolas programmas kodolu veido izcilu, starptautiski atzītu muzeoloģijas lektoru skatījums uz muzeju, tā vietu sabiedrībā un darbības jautājumiem. Šajā gadā nodarbības vada Fransuā Meress (François Mairesse) – pazīstams franču muzeologs, Sorbonas Universitātes profesors, daudzu muzeoloģisku sacerējumu autors un nupat klajā nākušās Muzeoloģijas terminu vārdnīcas veidotājs – un Susanna Petersone (Susanna Pettersson) – Alvara Alto muzeja direktore (Somija) un muzeoloģijas profesore, rakstu krājuma Kolekciju mobilitāte – Eiropas muzeju attīstības iespēja (2010) sastādītāja.
 
Vasaras skolas atklāšana. No kreisās: Jūras muzeja direktore Olga Zaliene, skolas lektori - Susanna Petersone un Fransuā Meress.
Vasaras skolas atklāšana. No kreisās: Jūras muzeja direktore Olga Zaliene, skolas lektori - Susanna Petersone un Fransuā Meress.
 
Skolas programma iecerēta bagāta un aizraujoša – tajā paredzētas gan lekcijas un diskusijas par muzeja krājuma veidošanas un izmantošanas aspektiem, gan arī Lietuvas muzeju apmeklējumi un analīze.
 
Projektu īsteno Latvijas Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļa sadarbībā ar Baltijas Muzoloģijas veicināšanas biedrību un Lietuvas Jūras muzeju.
 
Projektu atbalsta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Kultūras ministrijas. No 2010. gada līdz 2012. gadam projekts ir saņēmis ievērojamu atbalstu no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas kultūrai, ko administrē Ziemeļu Kultūras Punkts (Nordic Culture Point).
 
Informācija par projekta norisi atrodama arī Baltijas Muzeoloģijas skolas mājaslapā www.bms.edu.lv.
Tags: 

Pievienot komentāru

CAPTCHA
Pārbaudam, vai mājas lapu apmeklē dzīva būtne
Target Image