BMS-2013. Pirmā mācību diena

Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas pirmā nopietnā mācību diena tika aizvadīta, dalībniekiem iepazīstinot ar sevi un stāstot arī par tiem muzejiem, kuros norit muzejnieku darba ikdiena.

 Talkā bija jāņem arī viens iepriekš izvēlēts priekšmets, ar kā palīdzību katrs vasaras skolas students/-te raksturoja savu izpratni par profesionālismu muzeja darbā. Nākamais uzdevums bija - piedāvāt savas idejas mantojuma, sabiedrības un muzeja lomas savstarpējās saistības raksturošanai.

Dienas pirmajā pusē dalībnieki noklausījās arī Leontīnes Meijeres-van Menšas un Petera van Menša lekcijas.

Šajā dienā dzirdētais vedināja uz pārdomām. Vai mēs, būdami aizrautīgi muzeju darbinieki, spējam pamanīt, kā mainās sabiedrības prasības ārpus muzeja, un vai esam gatavi mainīties un pieņemt šos jauninājumus?

Pievakarē BMS dalībnieki apciemoja Viļa Plūdoņa memoriālo muzeju „Lejenieki”, kas no 2011.gada ir Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. Te bija iespēja ne tikai skatīties un klausīties, bet arī pašiem nedaudz apgūt etnogrāfisko mantojumu - rotaļas un dejas - Aigara Urtāna, Bauskas novadpētniecības un vēstures muzeja Vēstures nodaļas vadītāja aizgādnībā.

Lūk, pirmās BMS mācību dienas mirkļi attēlos:

Tags: