BMS 2015 pēdējā diena un noslēgums

10. jūlijā aizvadīta pēdējā šī gada Baltijas Muzeoloģijas starptautiskās vasaras skolas diena. Šajā vietā sirsnīgi pateicamies skolas ikgadējiem atbalstītājiem - Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Kultūras ministrijām, kā arī Valsts kultūrkapitāla fondam.

Teksts: U.Sedleniece | Foto: J.Šakare | Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrība

Dienas sākumā Fransuā Meress turpināja lekciju par radošo industriju un muzeju vietu šajā priekšstatā.

Lekcijas noslēgumā Meress izvirzīja tēzi par trīs "loģikām", kuras jāizprot muzejiem, saskaroties ar publisko, privāto vai nevalstisko (brīvprātīgo, ziedotāju vai dāvinātāju) sektoru.

Pēc lekcijas BMS studenti tika sadalīti trīs valstu grupās, lai kopīgi apspriestu iespējamos muzeju attīstības nākotnes scenārijus Baltijas valstīs. Latvijas grupā diskusija izvērtās īpaši spraiga, un tā noteikti prasās turpināma citos, laikā mazāk ierobežotos apstākļos.

Lai gan katras valsts studentu diskusijas notika neatkarīgi viena no otras, interesanti, ka darba grupu ziņojumos iezīmējās arī līdzīgas prognozes par muzeju nākotni Baltijas valstīs, piemēram: (1) muzeju starpdisciplinārās sadarbības paplašināšanās; (2) muzeju sociālo un izglītības uzdevumu palielināšanās; (3) tehnoloģiju izaicinājumi (esošo novecošanās un jauno ienākšana) muzejos; (4) darbinieku paaudžu maiņa un ar to saistītās cerības uz pozitīvām izmaiņām muzeju darbā.

Skolas mācību darba noslēgumā lektori Martins Šērers un Fransuā Meress deva savu kopsavilkumu par nedēļas laikā paveikto, kā arī skolas dalībnieki izteica savas pārdomas par BMS. 

Pašās beigās BMS studenti un pasniedzēji saņēma apliecības par dalību BMS 2015, kā arī Vaiva Lankeliene no Lietuvas Kultūras ministrijas nodeva stafeti Latvijai, aicinot uz BMS 2016 Cēsīs.

Diena noslēdzās pie kopīga saimes galda un ar ugunīgām baltiešu dejām Aušras muzeja Dzirnavnieka sētā.

 

Tags: