Ceturtdiena Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā

Par ceturto dienu Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā raksta Anita Jirgensone. Ieskatu skolas dalībnieku ikdienā savukārt var gūt no Unas Sedlenieces veidotās attēlu galerijas.

Diena sākās ar Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīciju analīzi. BMS dalībnieki novērtēja ekspozīciju daudzveidību un aizraujošo vēstījumu par Bauskas vēsturi. Taču skolas dalībniekiem padomā bija arī vairāki ieteikumi, kas palīdzētu muzejam kļūt vēl draudzīgākam dažādām apmeklētāju grupām. Analizējot Bauskas muzeju, tika diskutēts arī par vispārīgiem jautājumiem, kas būtiski ikvienam muzejam, jo īpaši - par sadarbības tīklu veidošanu un to nozīmi muzeja dzīvē.

Turpinājumā sekoja Leontīnes Meijeres-van Menšas lekcija par muzeju profesionālo ētiku saistībā ar jaunajām profesijām, kas ienākušas muzejā pēdējās "muzeju revolūcijas" rezultātā. Ne reizi vien tika citēts BMS pirmais lektors Stīvens Veils, kura darbi ir kļuvuši visai populāri arī mūsu muzeju sabiedrībā. Vairākkārt tika uzsvērts, ka mūsdienu muzejiem ir aktīvi jāveicina sociālās izmaiņas un jābūt atklātiem (caurredzamiem) it visā, jo sabiedrība tiem uzticas. Viena no galvenajām lomām mūsdienu muzejā ir ne vairs kolekciju pētniekam vai izglītojošā darba speciālistam, bet t.s. informācijas menedžerim, kurš darbojas kā vidutājs starp sabiedrību un muzeju.

Tā kā šī bija pēdējā mācību diena Bauskā, tad BMS dalībnieki tika aicināti izvērtēt 2013.gada Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas darbu un organizāciju, kā arī piedāvāt ieteikumus BMS attīstībai nākotnē. Priecēja tas, ka dalībnieki ir guvuši muzeja darbam nozīmīgas zināšanas un atziņas. Savukārt skolas veidotājiem lieti noderēs ieteikumi BMS satura un formas pārveidei.

Pēcpusdienā tika iepazīts Tērvetes kultūras mantojums: Annas Brigaderes muzejs "Sprīdīši", Zemgaļu koka pils un Tērvetes dabas parks.

Bet te, attēlu galerijās, var kopā ar Muzeoloģijas vasaras skolas dalībniekiem apceļot Zemgales jaukākās vietas:

Tags: