Pievienot komentāru

Daļēji tāda tipa apkopojumi atrodami arī, piemēram, KM gada pārskatos (muzejpedagoģisko norišu skaits, piemēram, ir), agrāk arī Muzeju valsts pārvaldes pārskatos (kas pieejami Muzeju nodaļas nozares literatūras krājumā), bet, tiesa, viens no maniem darba pienākumiem ir pārraudzīt, kā tiek aizpildīta kultūrkarte, un reizēm apkopot kādus datus, kas tad ir pieejami tikai un vienīgi apkopotā veidā. Kultūras kartes dalījumu publiski pieejamajā un pārējā daļā nosaka normatīvie akti.

CAPTCHA
Pārbaudam, vai mājas lapu apmeklē dzīva būtne
Target Image