Izsludināta pieteikšanās mācībām Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība izsludina pieteikšanos dalībai starptautiskajā muzeju profesionāļu tālākizglītības projektā, Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā. Vasaras skola sniedz iespēju nodoties intensīvām mācībām radošā un brīvā atmosfērā; analizēt muzeju teorijas aktuālākos jautājumus un atziņas un sasaistīt tās ar muzeja ikdienas praksi; diskutēt par dažādiem muzeja darba aspektiem; kā arī veidot profesionālas un draudzības saites ar kolēģiem gan no Baltijas valstīm, gan citām zemēm. Informāciju par skolu atradīsiet arī BMS-2016 mājaslapā.

Baltijas Muzeoloģijas skolas 2016. gada sesija (BMS-2016) notiks no 5. līdz 11. jūnijam Cēsīs, Latvijā, sadarbībā ar pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” nodaļu – Cēsu vēstures un mākslas muzeju.

Šā gada vasaras skolas tēma ir “Inovācijas muzeju darbā un muzeju stratēģijas mūsdienās”.

Mācību sesijas laikā tiks aplūkotas jaunākās tendences dažādās muzeja darba jomās – sākot ar krājuma komplektēšanas politikas veidošanu, nesenās vēstures dokumentēšanu un jaunu attieksmi pret muzealizācijas procesu kopumā, turpinot ar emotīvo pavērsienu izstāžu un ekspozīciju radīšanā un sabiedrības ilgtspējīgas iesaistes muzeja darbā problemātiku – un noslēdzot sesiju ar ieskatu mūsdienīga muzeja stratēģijas un vīzijas izstrādes pamatprincipos. 

Runājot par BMS-2016 tēmām, it īpaši par krājuma komplektēšanas politiku un Eiropas nesenās vēstures dokumentēšanu, kā viens no piemēriem kalpos pārmaiņu process Eiropas Kultūru muzejā | Museum Europäischer Kulturen Berlīnē, Vācijā. Šo muzeju pārstāv BMS-2016 lektores – muzeja direktore, Starptautiskās Muzeju padomes Krājuma veidošanas komitejas | ICOM COMCOL viceprezidente, Dr. Elizabete Tītmeijere | Elisabeth Tietmeyer un direktores vietniece Leontīne Meijere-van Menša | Léontine Meijer-van Mensch, kura šobrīd ir arī ICOM COMCOL prezidente. BMS-2016 lektors Peters van Menšs | Peter van Mensch ir starptautiski pazīstams muzeologs, nozīmīgu publikāciju autors, šobrīd neatkarīgs muzeju eksperts un viesprofesors Bergamo Universitātē, Itālijā. Peters van Menšs un Leontīne Meijere-van Menša vadīja 2013. gada Baltijas Muzeoloģijas skolu Bauskā.

Aicinām pieteikties Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā muzeju speciālistus, kuri vēlas un spēj ietekmēt muzejos notiekošos procesus un pieņemtos lēmumus, kuri ir ieinteresēti pozitīvās pārmaiņās Latvijas muzejos, savā profesionālajā pilnveidē, kā arī zināšanu un prasmju tālāknodošanā kolēģiem.

Izskatot pieteikumus, īpaši tiks ņemta vērā pieteikuma iesniedzēja motivācija un spēja komunicēt angļu valodā.

Dalības maksa Latvijas muzeju darbiniekiem - 350 euro.

Pieteikumi rakstāmi uz veidlapas (lejupielādējama datne 'application_bms_2016' raksta pielikumā) un iesniedzami līdz 2016. gada 30. aprīlim, nosūtot uz e-pasta adesi anita.jirgensone@gmail.com.

 
PielikumsIzmērs
application_bms_2016.doc113 KB
Tags: