Izsludināta pieteikšanās NEDARBNĪCAS vasaras sesijai Vidzemē

Aicinām pieteikties dalībai Latvijas muzejpedagogu iniciatīvas NEDARBNĪCA vasaras sesijā “Ko daru? Kāpēc daru? Kā es daru?”, kas notiks Vidzemē, Turaidā, 2020. gada 24. un 25. augustā. Papildināts: pieteikšanās ir noslēgusies 31. jūlijā.

Sesijas mērķis ir pilnveidot muzejpedagogu profesionālās kompetences un sekmēt izpratni par pašvadītu mācīšanās procesu savā darba vidē, t.i., savā muzejā, kā arī veicināt sadarbību ar citu muzeju kolēģiem, iepazīstot Turaidas muzejrezervāta vērtības, kultūrtelpas īpatnības un darba pieredzi.

Muzejpedagoga profesionalitāti nosaka ne tikai personīgās īpašības un aroda zināšanas, prasmes, attieksmes un vērtības, bet spēja tās pielietot savā darbībā un arī sadarbībā ar citiem. Muzejpedagoga profesionālās darbības saturu un metodes ietekmē konteksts: paša personība, kolēģi, muzeja vide un mērķauditorijas. Mūsdienu situācijā svarīgāk kā jebkad agrāk ir apzināt un pieņemt pārmaiņas, darbojoties atbilstoši realitātei. Muzejpedagogam jāspēj strādāt ar dažādām auditorijām, kuru uzskati, vērtības, uzvedība, iespējams, atšķiras no agrāk ierastās, tādēļ profesionālajā darbībā arvien aktuālāka kļūst empātija un tolerance. Lai labāk izprastu sevi un savas profesionālās kompetences, vasaras sesijā rosināsim dalībniekus analizēt pašiem savu darbību, uzdodot tādus jautājumus kā - ko es daru? kāpēc es daru? kā es daru? Vedināsim praktizēt reflektīvo domāšanu, lai adekvāti uztvertu subjektu un objektu, veidojot produktīvu komunikācijas situāciju un veicinot sadarbību.

Muzejpedagogs ne tikai tiecas radīt iespējas muzeja apmeklētājiem mācīties atbilstoši viņu interesēm, vajadzībām un spējām, bet arī cenšas respektēt katra apmeklētāja autonomiju. Muzejpedagoga izstrādātajās un vadītajās programmās dalībniekiem šajā neformālās mācīšanās procesā vajadzētu gūt tādu kultūrizglītības devu, kas nepieciešama ikdienas dzīvei un būtu izmantojama viņu profesionālajai izaugsmei.

Rūpējoties par muzeja apmeklētāju izglītošanu, daudz jāmācās arī pašam muzejpedagogam. Vasaras skolas vieslektore Dr. paed. Beatrise Garjāne rosinās diskusiju par tēmu “Pieaugušo izglītība muzejā”, pievēršoties ne tikai pieaugušo izglītības būtībai un principiem, specifikai un metodēm, bet arī muzejpedagoga darba analīzei un pašvērtējumam, daudzveidīgajām iespējām mācīties savā darba vidē.

Vasaras sesijas mērķauditorija: Latvijas muzeju darbinieki, muzejpedagoģijas speciālisti. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairākās Turaidas muzejrezervāta aktivitātēs un visiem kopā analizēt dažādus veidus darbam ar pieaugušo auditorijām. Te atrodama arī NEDARBNĪCAS Vidzemes sesijas provizoriskā programma (tā vēl var tikt precizēta).

Pieteikšanās līdz š. g. 31. jūlijam, elektroniskā veidlapa atrodama šeit. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ pieteikšanās var noslēgties agrāk.

Dalības maksa: 30.00 EUR no personas jāapmaksā priekšapmaksā ar pārskaitījumu pēc dalības apstiprinājuma saņemšanas un saskaņā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības izsniegto rēķinu. Apstiprinājums par dalību tiks izsūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz š. g. 5. augustam.

Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmītnes vienai naktij (24.-25. augusts) un programmā paredzētās ēdienreizes. Dalībniekiem pašiem jānodrošina nokļūšana Turaidā un ceļš atpakaļ uz savām mājām.

Kontaktpersona: Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola,  t. 27842839, agrita.ozola@tukumamuzejs.lv

Kontaktpersona Turaidas muzejrezervātā: Turaidas Muzejrezervāta direktores vietniece komunikācijas darbā Anda Skuja, t. 26572142, anda.skuja@turaida-muzejs.lv

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Turaidas muzejrezervāts, Tukuma muzejs un Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība.

PielikumsIzmērs
programma_2020_new.pdf115.23 KB
Tags: