Kaimiņvalstu kolēģi aicina

Kolēģi no mūsu kaimiņvalstīm, Igaunijas un Lietuvas, ir atsūtījuši uzaicinājumus piedalīties divās starptautiskās konferencēs, kas katra savā veidā skata kultūras mantojuma izmantošanas un komunikācijas problemātiku mūsdienu pasaulē, kad arī muzeju speciālistiem, muzeju jomā iesaistītajiem pētniekiem, komunikatoriem un menedžeriem spēja orientēties tehnoloģiju un mediju piedāvātajās iespējās, kā arī ar tām saistītajos riskos ir svarīga un nepieciešama. Publicējam īsu kopsavilkumu un saites, kam sekojot varēsiet atrast detalizētu informāciju par konferenču programmām un pieteikšanos. 

Kultūras mantojuma radoša izmantošana mūsdienās: digitālās pasaules izaicinājumi un iespējas

Igaunijas Kultūras ministrija organizē Europeana Space sadarbības tīkla 2. starptautisko konferenci, kas notiks 2015. gada 10.-11. decembrī Tallinā, Nigulistes muzejā - Sv. Nikolasa baznīcā. Konferences mērķis ir rast plašāku perspektīvu kultūras mantojuma nozares resursu pielietojumam mūsdienās, akcentējot radošo eksperimentu un starpdisciplināru dialogu virzienus, kā arī kritiski izvērtējot līdzšinējās prakses. 

Konferences darba valoda - angļu. Iepriecinošs ir fakts, ka dalība konferencē ir bez maksas, tik vien tā darba kā reģistrēties - un doties uz Tallinu!

Vairāk par Europeana Space 2. konferenci, tās programmu un pieteikšanos uzzināsiet šeit: Creative use of cultural heritage and contemporary practices.

 

Komunikācijas un informācijas zinātnes tīkla sabiedrībā: pieredze un atziņas

Viļņas Universitātes Komunikācijas zinātņu fakultāte organizē akadēmisku starptautisku konferenci, kas notiks 2016. gada 9. un 10. jūnijā - un būs veltīta plašākam kultūras un zinātnes komunikācijas jautājumu lokam, ietverot arī kultūras mantojuma nozarei, atmiņas institūcijām un kultūras medijiem nozīmīgus aspektus. Atšķirībā no Igaunijā notiekošās konferences, kur iespējams pieteikties vien klausītāja statusā, Viļņas Universitāte aicina arīdzan tos pētniekus un pētnieces, kuri vēlētos dalīties ar savu pieredzi, pārdomām un secinājumiem,  līdz 2016. gada 20. janvārim pieteikt referātu tēmas. Protams, arī klausītāji ir laipni lūgti. Tiesa, iemaksājot mērenu dalības maksu.

Konferences darba valodas - lietuviešu un angļu. Vairāk par Viļņas Universitātes Komunikācijas zinātņu fakultātes konferenci lasiet šeit: Communication and information sciences in network society: expierence and insights: III