Konference "Muzeja valoda" 12.04.2011. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Torņa zālē

KONFERENCES PROGRAMMA

9:30-10:00 Reģistrācija

10:00-10:15 Konferences atklāšana

Dr.phil. Daina Teters, LKA prorektore studiju un zinātniskajā darbā

Dr.hist. Arnis Radiņš, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors

10:15-11:00 Mūsdienu muzeoloģijas aktuālās tendences

Dr. Fransuā Meress, Parīzes 3.Universitātes un Luvras skolas pasniedzējs

11:00-11:30 Spēle ar priekšmetu

Mag.art. Maira Valtere, MMA J. Akuratera muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

11:30-11:50 Profesionālisms vai amatierisms? Muzeoloģisks skatījums uz Latvijas muzeja speciālistu

Anita Jirgensone, KM Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vecākā referente

11:50-12:00  Jautājumi un diskusijas

12:00-12:30 Kafijas pauze

12:30-12:50 Muzeju analīze – muzeja valodas teorētiskie aspekti

Mag.art. Una Sedleniece, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktores vietniece

12:50-13:10 Muzeja kritika: argumenti par un pret

Jana Šakare, LKA Muzeoloģijas maģistrantūras programmas studente

13:10-13:30 Muzejs kā mēdijs mākslu komunikācijā

Mag.art. Astrīda Rogule, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mākslas izstāžu kuratore

13:30-13:50 Tēls un priekšmets. Diskurss memoriālajā vidē

Mag.art. Andris Ērglis, K. Barona muzeja galvenais speciālists

13:50-14:10 Skaņu un mūzikas valoda muzejā

Mag.art. Laimdota Ivanova, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā speciāliste

14:10-14:30 Memoriālo muzeju ekspozīciju tipi un veidošanas principi

Mag.art. Astrīda Cīrule, muzeja „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” galvenā speciāliste

14:30-14:50 Kā muzejiem izmantot sociālo tīklu „Twitter”

Baiba Erdmane, LKA Muzeoloģijas maģistrantūras programmas studente

14:50-15:30 Jautājumi un noslēguma diskusija