Lekciju un semināru cikls "Dialogā balstīta mācīšanās: radošums muzeja darbā"

No 2016. gada 10. līdz 18. februārim Rīgā un Tukumā notiks ASV muzeju ekspertes, Džona Hopkinsa Universitātes Muzeju studiju programmas lektores, emuāra 'The Uncataloged Museum' autores, Lindas Norisas | Linda Norris septiņu lekciju un semināru cikls “Dialogā balstīta mācīšanās: radošums muzeja darbā”. Pateicoties Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) atbalstam, dalība lekcijās un semināros ir bez maksas. Aicinām izlasīt programmu, atrast aizraujošākos un noderīgākos pasākumus. Pieteikšanās atvērta Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā.

Lindas Norisas lekciju un semināru programmu īsteno Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību, Latvijas Kultūras ministriju un muzejiem: Žaņa Lipkes memoriālu, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Kino muzeju un Tukuma muzeju.

LEKCIJU UN SEMINĀRU PROGRAMMA

10. FEBRUĀRIS, TREŠDIENA 

Lekcija: “Atšķirību izlīdzināšana un saišu stiprināšana. Sabiedrības iesaistīšana muzeja darbā”

Lekcijā tiks aplūkoti paņēmieni, kā muzejs var mazināt dažādām sabiedrības grupām piemītošās atšķirības un veidot ciešākas saites starp cilvēkiem ar līdzīgām interesēm.

Norises laiks: 10.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Norises vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Mērķauditorija: muzeju speciālisti, pētnieki, lektori, studenti, citi interesenti.

Maksimālais dalībnieku skaits: 60 personas

Valoda: angļu, sinhronais tulkojums latviešu valodā

 

11. FEBRUĀRIS, CETURTDIENA

Lekcija: “Ieskats ASV muzeju dzīvē”

Atšķirībā no Eiropas valstīm, Amerikas Savienotajām Valstīm nav Kultūras ministrijas. Rezultātā izveidojies sarežģīts, tomēr nozīmīgs ideju, pieeju un standartu kopums. Pārskatā tiks sniegta informācija par aktuālajiem ASV muzeju rādītājiem un darbības principiem.

Norises laiks: 10.00 – 12.00

Norises vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Mērķauditorija: muzeju speciālisti, pētnieki, lektori, studenti, citi interesenti

Maksimālais dalībnieku skaits: 60 personas

Valoda: angļu, sinhronais tulkojums latviešu valodā

 

11. FEBRUĀRIS, CETURTDIENA

Domu apmaiņa par radošumu muzejā un mūsdienu muzeju radošo (vai ne tik radošo) praksi

Norises laiks: 13.00 – 15.00

Norises vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Mērķauditorija: muzeju speciālisti, pētnieki, lektori, studenti, citi interesenti

Maksimālais dalībnieku skaits: 60 personas

Valoda: angļu

 

15. FEBRUĀRIS, PIRMDIENA

Seminārs: “Radošums muzeja darbā”

Seminārā tiks aplūkoti Lindas Norisas | Linda Norris un Reinijas Tisdeilas | Rainey Tisdale nesen izdotajā grāmatā „Radošums muzeja darbā” (Creativity in Museum Practice) aprakstītie elementi – spēles, sarunas, domāšana, atklājumi – radošuma veicināšanai muzeja darbā. Dalībnieki gūs izpratni par radošuma teoriju, uzzinās, kā vairot savu radošo pieredzi un kā veidot radošumu muzejā, veidojot organizāciju, kas sniedz labumu pilsoniskajai sabiedrībai.

Norises laiks: 10.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Norises vieta: Rīgas Kino muzejs

Mērķauditorija: muzeju speciālisti, pētnieki, lektori, studenti, citi interesenti

Maksimālais dalībnieku skaits: 35 personas

Valoda: angļu

 

16. FEBRUĀRIS, OTRDIENA

Seminārs: “Apmeklētāju balsis muzejos”

Seminārā tiks aplūkotas dažādas mācīšanās teorijas muzejos; apmeklētāju iesaistīšana sākotnējā un formatīvajā izvērtēšanā; viegli atdarināmi un lēti praktiski izmantojamie elementi. Tiks runāts arī par to, kā sabalansēt kuratora autoritāti ar apmeklētāju aktivitātēm.

Norises laiks: 10.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Norises vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Mērķauditorija: muzeju speciālisti, pētnieki, lektori, studenti, citi interesenti

Maksimālais dalībnieku skaits: 35 personas

Valoda: angļu

 

17. FEBRUĀRIS, TREŠDIENA

Seminārs: “Ģimenēm draudzīgu ekspozīciju veidošana”

Muzeji vairs nav zinātniekiem domāti tempļi. Mūsdienu muzejiem ir jārada ekspozīcijas, kas nodrošina jēgpilnu pieredzi apmeklētāju grupām, ko veido dažāda vecuma ģimenes locekļi. Tas nenozīmē satura vienkāršošanu, bet gan satura un tā pasniegšanas pielāgošanu dažādiem zināšanu apguvējiem un mācīšanās stiliem.

Norises laiks: 10.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Norises vieta: Latvijas Dabas muzejs

Mērķauditorija: muzeju speciālisti, pētnieki, lektori, studenti, citi interesenti

Maksimālais dalībnieku skaits: 35 personas

Valoda: angļu

 

18. FEBRUĀRIS, CETURTDIENA

Seminārs: “Lieliskas muzeja ekskursijas radīšana”

Muzeju un vēsturisko pieminekļu ekskursijas bieži vien izpaužas kā faktu atstāstījums klusējošai auditorijai. Šajā seminārā dalībnieki apgūs iemaņas tādu ekskursiju veidošanā, kas saista un iedvesmo apmeklētājus.

Norises laiks: 10.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Norises vieta: Tukuma muzejs

Mērķauditorija: muzeju speciālisti, pētnieki, lektori, studenti, citi interesenti

Maksimālais dalībnieku skaits: 35 personas

Valoda: angļu

 

Tags: