Muzeja politikas un reklāmas mācību stunda

Publicējam Anitas Jirgensones pārskatu par 2014. gada Baltijas Muzeoloģija vasaras skolas pēdējo mācību dienu – 13. jūniju.

Rakstam pievienoti A. Jirgensones un J. Šakares foto.

Lekcijas un nodarbības šajā dienā bija veltītas diviem svarīgiem jautājumiem: muzeja politikas izveidei un muzeja darba izvērtēšanai.

Diāna Valtersa stāstīja par dažādiem politiku modeļiem. Tika reflektēts par politiku nepieciešamību muzejā. Tad skolas dalībniekiem, sadalītiem četru cilvēku grupās, bija jāveic samērā komplicēts uzdevums – jārada jauns muzejs, raksturojot tā krājumu, nosakot nepieciešamo personāla skaitu un sastāvu, kā arī definējot muzeja misiju ar nosacījumu, ka konkrētais muzejs strādās ne vairāk kā divām mērķauditorijām.

Nākamais uzdevums bija radīt šim muzejam mācīšanās politiku, uz papīra lapas uzrakstot muzeja nosaukumu, misiju un apakšvirsrakstus – tādējādi iezīmējot politikas struktūru un galvenos raksturlielumus. Darbs bija radošs, tas raisīja visdažādākās emocijas – no smiekliem līdz asarām – un rezultātā tapa vairāki visai interesanti muzeji ar daudzsološām mācīšanās iespējām dažādām mērķgrupām, piemēram, Laimes muzejs un Balto mākoņu muzejs vai Mājas mīluļu un Popmūzikas muzejs.

Mišela Teilore detalizēti stāstīja par muzeja darba izvērtēšanas knifiem, vēlāk iesaistot visus studentus aizraujoša sadarbības uzdevuma veikšanā.

Nobeigumā grupu uzdevums bija sagatavot nākamās, 2015. gada Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas, reklāmu, kas vienlaikus kalpotu kā šā gada Baltijas Muzeoloģijas skolas īss atspoguļojums un izvērtēšana.

Arī abas lektores bija sagatavojušas uzrunājošu un visnotaļ jautru Baltijas Muzeoloģijas skolas reklāmas rullīti hip hop stilā (ar ļoti autentiskām cepurēm galvā, starp citu!), ritmiski norunājot un izdziedot būtiskākos iemeslus, kāpēc ir jāpiedalās Baltijas Muzeoloģijas skolā un kādas ir šīs skolas nozīmīgākās vērtības.

Lieki bilst, ka priekšnesums izsauca īstu sajūsmas aplausu vētru no studentu puses.

Tā nu mācību sesija bija pieveikta un skolas lektores un dalībnieki pēc īsa atpūtas mirkļa, gandarīti un gūto zināšanu un prasmju iedvesmoti varēja doties uz Igaunijas kultūras ministrijas organizēto Baltijas Muzeoloģijas skolas - 2014 noslēguma pasākumu un svinīgām vakariņām Hāpsalas bīskapa pilī.

Ilgtermiņa muzeju speciālistu tālākizglītības projekta, Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas, norisi šogad atbalstīja Igaunijas Kultūras ministrija, Latvijas Kultūras ministrija un Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Tags: