Muzejpedagogu iniciatīvas NEDARBNĪCA vasaras sesija 2021

Kārtējā muzejpedagogu neformālās iniciatīvas Nedarbnīca vasaras sesija šogad notiks 23. - 24. augustā, Alūksnē. Atbilstoši aktuālajām epidemioloģiskās drošības prasībām, šī gada vasaras sesijā aicināti piedalīties tikai tādi dalībnieki, kas ir vakcinēti pret Covid-19 vai to pārslimojuši, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu.

Alūksnes sesijas moto Kas muôk, tis muôk nù obi goli! saistīts ar malēniešu mutvārdu tradīcijām. Šis malēniešu princips pilnībā atbilst Nedarbnīcas būtībai – pilnveidot muzejpedagogu profesionālās kompetences: zināšanas, prasmes un attieksmes. Iepazīstot malēniešu bagāto un daudzveidīgo kultūras mantojumu un tradīcijas, tostarp mutvārdu kultūru, Alūksnes novada muzejos un kultūrtelpā, muzejpedagogi un muzeju komunikācijas speciālisti tiks rosināti analītiski vērtēt paši savas darīšanas prasmes un mācēšanu, un meklēt jaunus risinājumus.

Šoreiz uzmanību pievēršot tieši topošajiem pedagogiem kā potenciālai muzeju mērķauditorijai, muzejpedagogu vasaras sesijas programmā būs ietverts arī seminārs par tēmu Bērnības diskurss Latvijas muzejos, kuru vadīs Latvijas Universitātes profesore Iveta Ķestere. Seminārā pievērsīsimies bērnības tēmas atspoguļojumam muzeju ekspozīcijās un šīs tēmas nozīmībai akadēmiskajā vidē un muzeju darbā. Analizējot bērnu fotogrāfijas un mācību grāmatas, īpaši ābeces, semināra teorētiskajā daļā izvērtēsim vizuālo un lietisko muzeja krājuma priekšmetu potenciālu jauno pedagogu izglītošanā augstskolās un muzejos.  Lektore pievērsīs uzmanību svarīgākajiem aspektiem mācīšanās procesā augstskolā un muzeju lomai topošo pedagogu kultūrpratības un muzeju pieredzes attīstībā. Apstiprinātie dalībnieki pirms vasaras sesijas sākuma saņems arī mājasdarbus semināra praktiskās daļas īstenošanai.

Semināra dalībniekiem būs iespēja pašiem pieredzēt Alūksnes bagāto kultūras mantojumu un iepazīt malēniešu savdabīgo dzīves ziņu un prasmes: apmeklēt multimediālo ekspozīciju Alūksnes Bānīša stacija, iepazīt Alūksnes Jaunās pils ekspozīciju un dabas muzeju Vides labirinti, aktualizēt Glika Bībeles muzeja vērtības un pieredzēt Jaunlaicenes muižas muzeju ar malēniešu kultūras, tradīcijas un īpaši skanīgās izloksnes vingrinājumiem. 

Vasaras sesijas programma

Pieteikšanās līdz š. g. 2. augustam, elektroniskā veidlapa atrodama šeit: https://forms.gle/e6gtze4QgXKzEmQs6  Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Dalības maksa: 40,00 EUR no personas jāapmaksā priekšapmaksā ar pārskaitījumu pēc dalības apstiprinājuma saņemšanas un saskaņā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības izsniegto rēķinu. Apstiprinājums par dalību un rēķins tiks izsūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz š.g. 9. augustam.

Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmītnes vienai naktij (23.-24. augusts) Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā, programmā paredzētās ēdienreizes, nodarbības un ekskursijas. Dalībniekiem pašiem jānodrošina nokļūšana Alūksnē un ceļš katram uz savām mājām.

Projekta atbalstītāji un partneri: Alūksnes Bānīša stacija, Alūksnes muzejs, Jaunlaicenes muzejs, Tukuma muzejs, Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas Zinātnes padomes projekts ‘Bērnības diskurss Latvijas muzejos un tā integrācija e-studiju vidē augstskolās’ (lzp-2020/2-0282).

Kontaktpersonas:

Dace Bumbiere-Augule

Alūksnes Bānīša stacijas vadītāja

Dace.Bumbiere@gmail.com

Una Sedleniece

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība

muzeologi@gmail.com

PielikumsIzmērs
programma_2021.pdf161.46 KB
Tags: