Muzejpedagogu iniciatīvas NEDARBNĪCA vasaras sesija šogad notiks Olainē

Kārtējā muzejpedagogu neformālās iniciatīvas Nedarbnīca vasaras sesija šogad notiks 14. un 15.  augustā, Olainē. Šī gada vasaras sesijas tēma aktualizē kultūras mantojuma interpretācijas nozīmīgumu muzejā.

Ziņa papildināta: šobrīd pieteikšanās Nedarbnīcas vasaras semināram ir noslēgusies, jo sasniegts maksimālais iespējamais dalībnieku skaits. Paldies muzeju izglītojošā darba un komunikācijas speciālistēm un speciālistiem par lielo interesi un atsaucību!

Ilustrācija: Skolēni Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidotajā Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā. Olaines VMM publicitātes attēls.

Iepazīstot Olaines dabas un kultūras mantojumu Olaines Vēstures un mākslas muzejā un apkārtnes vēsturiskajā vietās, muzejpedagogi un muzeju komunikācijas speciālisti tiks rosināti analītiski pavērtēt sava muzeja un tā apkārtnes mantojumu un padomāt par dažādām mantojuma interpretācijas metodēm un pieejām. 

Šoreiz uzmanība tiks pievērsta tieši programmai Skola 2030, kas orientēta uz  mācīšanos iedziļinoties. Nodarbībā, ko vadīs Muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” muzejpedagoģe un komunikācijas speciāliste Danute Grīnfelde, semināra dalībnieki gūs ieskatu šajā programmā un tajā, kā šo pieeju īsteno vispārējās izglītības iestādēs. Pētot vispārējās izglītības standartus dažādām izglītības pakāpēm, meklēsim saskares punktus ar sava muzeja misiju. Analizējot nodarbību piemērus, dalībnieki iepazīs citu muzeju labo praksi darbā ar skolēnu grupām.

Savukārt Agrita Ozola, Tukuma muzeja direktore, pievērsīs uzmanību dažādām pieejām kultūrvēstures izpētē un mantojuma interpretācijā, izceļot tieši Ceļojums laikā kā metodi un arī pieeju muzejpedagoģijā. Šo metodi pirms pusgadsimta ir radījuši Kalmāras komūnas muzeja izglītojošā darba speciālisti, lai sniegtu atbalstu vēstures skolotājiem un atvieglotu šī mācību priekšmeta apguvi vispārējās izglītības iestādēs. Mūsdienās šo metodi plaši pielieto kompetenču izglītībā daudzās pasaules valstīts un tā ir ietekmējusi arī teorētisko domu gan muzejpedagoģijā, gan vēstures zinātnē.

Lektores pievērsīs uzmanību svarīgākajiem aspektiem mācīšanās procesā skolā un muzeju lomai vēstures apguvē un kultūras pieredzējuma organizēšanā. Semināra dalībniekiem būs iespēja pašiem pieredzēt Olaines daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu un iepazīt Olaines Vēstures un mākslas muzeja pieredzi muzejpedagoģijā, tostarp piedaloties programmā “Ceļojums laikā.1919”, ko vadīs Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists Māris Ribickis.

Savukārt Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktors Viktors Andruškevičs, muzejpedagoģe Santa Lubāne,  tūrisma informācijas speciāliste Silvija Garoza un krājuma glabātāja Linda Rozenbauma iepazīstinās Nedarbnīcas dalībniekus ar muzeja izglītības un komunikācijas darba principiem un atsevišķām programmām.

Pieteikšanās līdz 2023. gada. 2. augustam, aizpildot elektronisko veidlapu.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, līdz ar to pieteikumu pieņemšana var tikt pārtraukta agrāk.

NEDARBNĪCAS 2023. gada vasaras sesijas programma

Dalības maksa: 45,00 EUR no personas jāapmaksā priekšapmaksā ar pārskaitījumu pēc dalības apstiprinājuma saņemšanas un saskaņā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības izsniegto rēķinu. Apstiprinājums par dalību tiks izsūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz 2023. gada 6. augustam.

Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmītnes vienai naktij no 14. uz 15. augustu, programmā paredzētās ēdienreizes, nodarbības un ekskursijas. Dalībniekiem pašiem jānodrošina nokļūšana Olainē un ceļš katram uz savām mājām.

Kontaktpersonas:

Santa Lubāne, Olaines Vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģe, santa.lubane@olaine.lv

Agrita Ozola, Tukuma muzeja direktore, agrita.ozola@tukumamuzejs.lv

Una Sedleniece, Baltijas Muzeoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāja, muzeologi@gmail.com

Projekta atbalstītāji un partneri:

Olaines pašvaldība

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Tukuma muzejs

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība

Valsts Kultūrkapitāla fonds

PielikumsIzmērs
2023_07_18_programma_nedarbnica_olaine.pdf195.88 KB
Tags: