Muzejs un pieminēšana

Gundega Dreiblate raksta par  muzeja kā piemiņas vietas, kā pieminēšanas instrumenta tematikai veltīto semināru, kas 2013. gada 12. septembrī norisinājās nesen atjaunotajā Oskara Kalpaka piemiņas muzejā „Airītes”.

Attēlā: fragments no Oskaram Kalpakam veltītās ekspozīcijas. Foto: J. Šakare.

Reflektējot par piemiņas muzealizēšanu, Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Ilze Knoka ļāva ielūkoties pat 500 gadu senā pagātnē, kad renesanses dzejnieka Petrarkas kaķa mūmija pulcināja simtiem viņa daiļrades cienītāju, lai tie savām acīm raudzītos uz vidi un dzīvnieku, ko mīlestībā un sāpēs uzlūkojis ģēnijs. Ilze Knoka uzsvēra, ka tas, iespējams, ir vissenākais mums zināmais memoriālais muzejs. Līdz tam un arī pēc tam daudz ierastāk un saprotamāk bija doties reliģiska rakstura svētceļojumos.

Zaudējuma sāpes ir viens no galvenajiem impulsiem gan pieminēšanai, gan nepieciešamībai piemiņu iemūžināt. Pieredze liecina, ka karavīru piemiņa biežāk tiek iemūžināta piemiņas akmenī vai piemineklī un tikai īpašos gadījumos tiek veidots piemiņas muzejs. Latvijas Kara muzeja direktore Aija Fleija minēja piemērus no triju Latvijas karu vēstures, kad vispirms kritušo karavīru piemiņai tiek izveidota piemiņas zīme un tikai vēlāk blakus tai tiek veidots arī muzejs. Šai secībai varam izsekot itin visos kara tematikai veltītajos piemiņas muzejos Latvijā.

Taču šādu tiešu sakarību diez vai var novērot attiecībā uz radošajām personībām, rakstniekiem un māksliniekiem veltītajiem muzejiem. Ne visiem rakstniekiem, kuriem ir iekārtoti memoriālie muzeji, ir arī uzcelti pieminekļi – un otrādi. Kā atzīmēja Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas pārvaldes referente Jana Šakare, pieminēšanas veidi un pamatojums var būt atšķirīgi dažādām ļaužu grupām un mainīties laika gaitā.

Rakstnieku un mākslinieku memoriālo muzeju tradīcija Latvijā veidojās 20. gadsimta pirmajā pusē, bet īpaši uzplauka 60.-70. gados. Tā zināmā mērā mūs vieno ar citām bijušajām Padomju Savienības republikām un to ir pārmantojuši arī atjaunotās Latvijas memoriālie muzeji. Radošo personību memoriālie muzeji pilnvērtīgi spēj uzrunāt tikai zinošu apmeklētāju, jo nākas iztikt bez gariem paskaidrojošiem tekstiem un eksponētie priekšmeti reti kad paši par sevi izceļas ar īpaši pievilcīgu vai īpatnēju izskatu.

Ja memoriālajā muzejā orientēties var palīdzēt vide, tad, kā norādīja Ilze Knoka, literatūras muzejā izveidot izstādi ar memoriāliem priekšmetiem ir daudz sarežģītāk. Šādai izstādei nereti nepieciešams apmeklētājs, kurš pārzina ne tikai autora vai autoru daiļradi, bet arī literāro procesu un tā dažādos kontekstus.

Semināra lektori kopumā aicināja rūpīgi vērtēt, vai muzejs ir piemērotākā piemiņas saglabāšanas forma un kādos gadījumos tā sevi attaisno. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperts Rihards Pētersons identificēja piecas piemiņas saglabāšanas formas: mutvārdu tradīcija, pieraksts, tēlu (pieminekļu) veidošana, darbība (rituāli), telpa vai vieta. Muzejs, acīm redzot, būtu jāuzskata par sesto – sinkrētisko veidu, jo tajā vienmēr ir apvienotas vairākas no pieminētajām formām. Ne velti Jana Šakare, runājot par pieminēšanas tradīciju, muzeja izveidi pat nodēvēja par radikālu tās izpausmes formu.

Semināra norise attēlos:

Seminārs ''Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" BMVB Flickr izlasē

Seminārs ''Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" BMVB Picasa galerijā

Seminārā stāstīto un pārrunāto hronoloģiskā secībā var vērot arī video formātā vietnē Youtube (paldies Rakstniecības un mūzikas muzejam un Ilzei Knokai par iesaistīšanos un palīdzību):

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #1

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #2

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #3

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #4

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #5

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #6

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #7

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #8

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #9

Seminārs "Muzejs kā piemiņas vieta. Problēmas un risinājumi" #10