NEMO 25. ikgadējā konference

Eiropas muzeju organizāciju sadarbības tīkla | NEMO jau 25. ikgadējā konference „Atvērtas sirds operācija – muzeja krājuma vērtība” notiks no 2017. gada 9. līdz12. novembrim Ģentē, Beļģijā, un, kā jau noprotams no tēlainā nosaukuma, būs veltīta muzeja krājuma darbam visplašākajā nozīmē, neizvairoties arī no neierastāku viedokļu apspriešanas.

Krājums, līdzīgi kā sirds cilvēka ķermenī,  ir muzeja centrs. Uzlūkojot muzeja krājumu kā tā kodolu un pamatu, Eiropas muzeju organizāciju sadarbības tīkls vēlas ar atklātu, no aizspriedumiem brīvu skatu paraudzīties uz muzeju krājuma darbu  mūsdienās. Kā muzeji veido savas sirds ritmu, kā šī sirds ir savienota gan ar citiem orgāniem muzeja ķermenī, gan - plašākā kontekstā - ar dažādām kopienām un sabiedrību?

NEMO 25. konference piedāvā iespēju apspriest šos  jautājumus kopā ar muzeju ekspertiem no visas Eiropas, kuri dalīsies ar lieliskākajām idejām un labās prakses piemēriem mūsdienu krājuma veidošanas darbā,  kā arī diskutēt par to, kādai būt muzeju ietekmei uz  politiskajiem  un sociālajiem procesiem vidē, kuru raksturo intensīvi digitalizācijas procesi un sabiedrības daudzveidība.

NEMO ietilpstošo organizāciju biedriem tiek piedāvāta 20 % (120 euro) atlaide konferences dalības maksai.

Vairāk informācijas par NEMO 25. ikgadējo konferenci un dalību tajā atradīsiet, sekojot saitei: http://www.ne-mo.org/about-us/ac2017.html

Tāpat noteikti ir vērts sekot NEMO sociālajos tīklos, kur informāciju par NEMO 25. konferenci iezīmēs tēmturis #NEMOac2017: