Nodarbības lietisko priekšmetu aprakstīšanā

Kā jau ziņojām, 10. septembrī atsākās Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības rīkoto kursu "Muzeja priekšmetu aprakstīšana" nodarbības Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas mājā. 30. septembra un  1. oktobra nodarbībās "Lietisko priekšmetu aprakstīšana" ir dažas brīvas vietas - aicinām pieteikties!

2. un 12. martā 1991. gada barikāžu muzejā tika uzsāktas kursu "muzeja priekšmetu aprakstīšana" nodarbības. Diemžēl pēc 12. marta nodarbības nācās atcelt pandēmijas raisītās ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu dēļ. Martā kursu koordinatori sazinājās ar visiem kursu dalībniekiem un lektoriem, lai vienotos par nodarbību pārcelšanu uz septembri un oktobri.
 
Kursi atsākās 10. septembrī ar dokumentu aprakstīšanai veltītu nodarbību, ko vadīja  Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja Agita Ančupāne. Šodien, 21. septembrī, notiek lietisko priekšmetu aprakstīšanai veltīta nodarbība, ko vada Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja Laima Garā.
 
Attēlā: Laima Garā vada nodarbību "Krājuma priekšmetu aprakstīšana: lietiskie priekšmeti" Raiņa un Aspazijas mājas izstāžu un pasākumu zālē. A. Jirgensones foto

Šoruden plānotas vēl divas kursu nodarbības par lietisko priekšmetu – suvenīru, piemiņas lietu, izkārtņu, informatīvo zīmju, rotaļlietu u.c. – aprakstīšanu. 

Šobrīd ir brīvas dažas klausītāju vietas.Tā ir lieliska iespēja krājuma speciālistiem papildināt zināšanas un prasmes lietisko priekšmetu aprakstu veidošanā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam. Kursi veidoti kā īsa lekcija un semināri nelielām grupām, ne vairāk kā  divdesmit civēkiem. Kursu dalībniekiem pirms katras nodarbības jāizpilda patstāvīgais darbs - jāapraksta  muzeja priekšmets no sava muzeja krājuma, lai šo aprakstu varētu ievietot un publicēt Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. Daļa no vienas dienas nodarbības tiek veltīta patstāvīgi veidoto aprakstu apspriešanai un precizēšanai.

Nodarbības notiks 30. septembrī un 1. oktobrī Raiņa un Aspazijas mājas pasākumu un konferenču zālē, Baznīcas ielā 30.

Arī šīs nodarbības vadīs Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja Laima Garā, kura lieliski pārzina arīdzan Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga tehniskās iespējas.

Lai pieteiktos, lūdzu rakstīt kursu koordinatorei Anitai Jirgensonei uz e-pastu anita.jirgensone@gmail.com līdz 2020. gada 25. septembrim!

Dalības maksa 15 euro.

Kursu satura izstrādē iesaistīti labākie un lietpratīgākie Latvijas muzeju krājuma speciālisti. Arī 2020. gadā kursi notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Tags: