BMS 2012 - sekmīgs darbs un balva

Kā noritēja darbs Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā 9. augustā, ceturtajā mācību dienā? Par to stāsta Anita Jirgensone: ceturtdienas rīta cēliens sākās ar grupu ziņojumiem. Tika analizēts muzeju piedāvājums, izmantojot dažādas metodes.

Sajūsmu izpelnījās darba grupa, kura savus vērojumus prezentēja kā ierakstus viesu grāmatā - tie bija asprātīgi, saturīgi un atklāja gan atzinīgi vērtējamo, gan pamanītos trūkumus Aukstā kara muzeja piedāvājumā.

Auditorijā skan kā pie Bābeles torņa - visi vienlaicīgi stāsta par savu neaizmirstamāko muzeja apmeklējumu
 
Sekoja Fransuā Meresa lekcija par krājuma pētniecību. Tā atklāja cēloņus pētniecības darba īpatsvara samazinājumam muzejos. Tēma likās diezgan sarežģīta un perspektīvas visai mulsinošas - saglabājoties pašreizējām tendencēm, nākotnē kuratora (kolekciju pētnieka) loma muzejos var izrādīties problemātiska.

Fransuā Meresa lekcija ir aizraujoša, kaut arī tēma visai sarežģīta

Susanna Petersone savā priekšlasījumā stāstīja par krājuma ietekmes noteikšanas nepieciešamību un metodēm.

Susanna Petersone pārliecina par muzeja darba izvērtējuma nepieciešamību
 
Darba cēliens noslēdzās ar grupu darbu - tā uzdevums bija identificēt analizējamo muzeju pētniecības darba virzienus, definējot tos radoši, un prezentēt tos "vietējiem politiķiem". Un atkal izcēlās Aukstā kara muzeja grupa, kuras runasvīrs Aldis Barševskis ar savu radošo uzstāšanos izraisīja smieklu vētru un visu klātesošo atzinību.

Aldis Barševskis "pārliecina politiķus" par Aukstā kara muzeja politikas pareizajiem virzieniem
 
Par sekmīgo darbu tika dāvāta balva - ceļojums uz dabas ekspozīciju: Jodkrantes Raganu taku un Nagļu dabas rezervātu, kur smilšu kāpā aprakti guļ Kuršu jomas ciemi.

BMS dalībnieki Raganu mežā

Nagļu kāpas galā - visi mazliet noguruši, bet laimīgi

Tags: 

Pievienot komentāru

CAPTCHA
Pārbaudam, vai mājas lapu apmeklē dzīva būtne
Target Image