Dr. Barbaras Kiršenblates-Gimbletas vieslekcijas Rīgā

2016. gada 4., 7. un 8. novembrī Rīgā notiks Dr. Barbaras Kiršenblates-Gimbletas, POLIN Polijas ebreju vēstures muzeja (Varšava) galvenās kuratores vieslekciju cikls “Kūrējot starp cerību un izmisumu: muzejs kā pārveidojošs spēks”. Pasākumu sērija notiek pēc Latvijas Kultūras akadēmijas aicinājuma un maģistrantūras apakšprogrammas "Muzeju un kultūras mantojuma studijas" ietvaros. Vieslekcijas tiek rīkotas sadarbībā ar Žaņa Lipkes memoriālu, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību un Polijas Republikas vēstniecību Latvijā.

 
 

Dr. Barbara Kiršenblate-Gimbleta ir Ņujorkas Universitātes profesore, folkloras zinātnes doktore un POLIN Polijas ebreju vēstures muzeja galvenā kuratore. Viņas publikācijas ir citētas kultūras mantojuma zinātniskajā literatūrā, un par tām autore ir saņēmusi dažādas starptautiskas atzinības balvas. Kiršenblates-Gimbletas interešu lokā ir muzeji kā sociālo izmaiņu ierosinātāji, muzeji pēckara, pēc-holokausta un postkomunisma Eiropā, kuratora prakse, izstādes kā pieredzes mediatora loma un citas tēmas. 

Rīgā plānotās vieslekcijas būs pirmā profesores viesošanās Latvijā. Tās būs veltītas muzeju un nemateriālā kultūras mantojuma saiknēm, ekspozīcijas vēstījuma telpai, kā arī POLIN muzeja veidošanas pieredzei. Šī muzeja pamatekspozīcijas izveide tika uzsākta 2006. gadā Barbaras Kiršenblates-Gimbletas vadībā, un tagad POLIN ir kā muzeju profesionāļu, tā arī muzeja auditorijas augstu novērtēts. 2016. gadā tas saņēma Eiropas Muzeju gada balvu (European Museum of the Year Award), kā arī Eiropas Muzeju akadēmijas balvu (European Museum Academy Award), kas muzejam tiks pasniegta Europeana ikgadējā konferencē Rīgā 8. novembrī.

Dr. Barbaras Kiršenblates-Gimbletas vizīte turpina Latvijas Kultūras akadēmijas un sadarbības partneru rīkotas vieslekcijas par muzeju darba un plašāk kultūras mantojuma nozares būtiskiem un aktuāliem jautājumiem. POLIN Polijas ebreju vēstures muzejs vienlaikus ir Latvijas Kultūras akadēmijas sadarbības partneris zinātniskās izpētes projektā "CoHERE" (Critical Heritages: Performing and Representing Identities in Europe, 2016-2019), kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" atbalstu. 

Piektdien, 4. novembrī, plkst. 17:00 Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā “Zirgu pasts” Dr. Barbaras Kiršenblates-Gimbletas lekcija “Materializējot vēsturi: nemateriālā kultūras mantojuma loma muzejos” notiks Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās konferences "Kultūras Krustpunkti 2016" noslēgumā. Tai sekos lekcijas un diskusijas Žaņa Lipkes memoriālā pirmdien, 7. novembrī, kur profesore stāstīs par pieredzi POLIN muzeja izveidē, pievēršoties Polijas ebreju tūkstoš gadu vēstures atainojumam, kūrēšanai muzeja darbā, kā arī plašāk raugoties uz izstāžu naratīviem memoriālos un muzejos. Savukārt 8. novembrī Žaņa Lipkes memoriālā gaidāma profesores zinātniskajām publikācijām veltīta diskusija. Dalība 7. un 8. novembra lekcijās būs iespējama ar iepriekšēju elektronisku pieteikšanos, sekojot saitēm:

Visas lekcijas notiks angļu valodā. Lekciju apmeklējums ir bezmaksas un uz tām ir aicināts ikviens interesents!

Detalizēta lekciju programma un plašāka informācija par pasākumiem pieejama www.lka.edu.lv, www.lipke.lv un www.muzeologija.lv, kā arī rakstot uz info@lipke.lv un zvanot pa tālr. 67202539.

 

Tags: