Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina apmeklēt krājuma pētījumu konferenci

Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma pētījumu konferences vienmēr izceļ un rāda kādu interesantu krājuma darba un izzināšanas aspektu, liek domāt ne vien par saturu, bet arī par meklēšanas, atlases, krāšanas un tālāknodošanas jēgu. Ieskatoties personību kolekcijām veltītās konferences programmā, gaidas aug augumā. 26. novembrī, plkst. 10.00, Facebook tiešsaistē Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina uz konferenci “Personība meklē personību”.
 

Konferences fokusā – muzeja kolekcijas, to veidošanas principi un izpēte dažādos laikos. Galvenais uzdevums – parādīt, kā autora personība un viņa radošais process atklājas caur kolekcijā atrodamajiem priekšmetiem, paralēli parādot nozīmīgu procesu muzeja darbībā, proti – kā gadu gaitā veidojies un mainījies personību kolekciju komplektēšanas princips.

Konferencē būs četras sēdes, – katra atbilst konkrētam laika posmam, atspoguļojot aktuālus procesus literatūrā un mūzikā.

1. SĒDE. DOMUBIEDRI VAI KONKURENTI

Krājuma komplektēšana mūsdienās: par to, kā tiek veidotas mūsdienu mūziķu un rakstnieku kolekcijas.

Konferences sēdi ievada Marians Rižijs un Nora Ikstena, kuri runā par muzeja krājuma komplektēšanu mūsdienās, proti, par krājuma eksperta satikšanos ar personību, kura personīgās lietas un priekšmeti tiek nodoti muzeja gādībā.

2. SĒDE. PIETURA: KRĀJUMS

19./20. gadsimta mija un 20. gadsimta sākums: laiks, kad pasaulē notiek nopietnas politiskas un ekonomiskas izmaiņas. Liecības par šajā laikā dzīvojošajiem bieži var atrast ne tikai RMM krātuvēs, bet arī citos muzejos un iestādēs, tādā veidā veidojot saikni starp dažādām Latvijas institūcijām.

Konferences sēdi ievada Inga Žolude, Ieva Kalniņa un Jānis Oga, kuri runā par to, kā norisinās materiālu meklēšana dažādās institūcijās un pie kādām neiedomājamām atklāsmēm šādi meklējumi var aizvest.

3. SĒDE. VĒSTURES BALSSTIESĪBAS

Padomju okupācijas laiks, kad muzejā tika pieņemti visdažādākie materiāli gan no ietekmīgām un izcilām personībām, gan t. s. otrās šķiras māksliniekiem. Kā krājums izskatās no šodienas skatupunkta?

Konferences sēdi ievada Māris Bērziņš un Madara Eversone, kuri runā par padomju laiku literatūru, tās pētīšanu un to, kā ir rakstīt par padomju laiku autoriem.

4. SĒDE. TRIMDAS TRAUKSME

Trimdas materiālu šķirošana. Pēc komunisma sabrukuma radošās personas vai viņu tuvinieki RMM iesūtīja gan personīgās lietas, gan ar viņu daiļradi saistītas liecības. Tās bija milzīgas kaudzes ar kastēm, kuras glabāja nešķirotas fotogrāfijas, rokrakstus, dažādas piemiņas un tamlīdzīgas lietas.

Konferences sēdi ievada Ilze Jansone un Olga Senkāne, kuras runā par trimdas laika rakstniekiem un literatūru.

Informāciju sagatavoja:

Ruta Kurpniece
RMM mākslas eksperte
Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
ruta.kurpniece@rmm.lv

Zane Brūvere-Kvēpa 
RMM Sabiedrisko attiecību vadītāja 
Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
zane.bruvere-kvepa@rmm.lv
Tālr. +371 67221956; 20007178
 
PielikumsIzmērs
konferences_programma.pdf691.53 KB