Sācies nodarbību cikls "Muzeja priekšmetu aprakstīšana"

25. februārī un 4. martā notika pirmo divu grupu nodarbības ciklā „Muzeja priekšmetu aprakstīšana" - "Tēlojošo priekšmetu aprakstīšana Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā" - vizuālās mākslas speciālistes Ludmilas Neimiševas vadībā. Kursos piedalījās kopā 34 krājuma darba speciālisti no 26 Latvijas muzejiem.

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu 2019. gadā piedāvā tālākizglītības kursu ciklu muzeju darbiniekiem „Muzeja priekšmetu aprakstīšana”. Kursos aicināti piedalīties tie muzeju darbinieki, kuri veic muzeja priekšmetu aprakstīšanu un datu ievadi Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (NMKK).

Kursu mērķis ir sniegt metodisku atbalstu muzeju darbiniekiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu metadatu sagatavošanu NMKK. Vienas dienas kursos 6 stundu garumā, praktiski strādājot nelielās grupās, paredzēts pilnveidot arī muzeju darbinieku izpratni par krājuma klasifikāciju, par dažādu materiālās kultūras parādību interpretāciju, krājuma pārvaldības jomas terminoloģiju u.tml. jautājumiem. Kursos tiek izmantots Kultūras informācijas sistēmu centra sagatavotais metodiskais materiāls „Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu aprakstīšanas rokasgrāmata”. Kursu lektori ir pieredzējuši Latvijas vadošo muzeju speciālisti, kas ir piedalījušies NMKK informācijas sistēmas izstrādē un metodisko materiālu sagatavošanā.

Lai noskaidrotu muzeju vajadzības un potenciālo kursu dalībnieku skaitu par dažādām tēmām (lietiskie, rakstiskie, tēlojošie, audiovizuālie, dabas u.c. priekšmeti), 2019. gada janvārī Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība veica Latvijas muzeju aptauju. Interesi par kursu piedāvājumu dažādās priekšmetu grupās apliecināja vairāk nekā 50 muzeji. Arī turpmākās nodarbības tiks organizētas saskaņā ar šīs aptaujas rezultātiem.

Tags: