Sākušās kursu "Krājuma priekšmetu aprakstīšana" nodarbības

2. martā 1991. gada barikāžu muzeja telpās uzsāktas Baltijas Muzeoloģijas biedrības organizēto kursu muzeju speciālistiem "Krājuma priekšmetu aprakstīšana" 2020.gada nodarbības. Kursu koordinatore ir Anita Jirgensone, satura izstrādē iesaistīti labākie un lietpratīgākie Latvijas muzeju krājuma speciālisti. Arī 2020. gadā kursi notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Kursi veidoti, lai nodrošinātu profesionālās pilnveidošanās iespējas vienā no svarīgākajiem muzeju krājuma dokumentēšanas aspektiem – krājuma priekšmetu aprakstīšanā. Šo zināšanu trūkums ir konstatēts muzeju akreditācijas procesā, bet jo spilgti dažkārt parādās Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga ierakstos.

Sešas kursu "Muzeja priekšmetu aprakstīšana nodarbības" Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība īstenoja jau 2019. gada pavasarī. Divas no tām bija veltītas tēlojošo priekšmetu aprakstīšanai, viena - rakstisko priekšmetu, viena – fotogrāfiju, un divas nodarbības – lietisko priekšmetu aprakstīšanai, katrā nodarbībā iekļaujot citu priekšmetu grupu – apģērbus un to piederumus; faleristiku, medaļas naudu un filatēliju.

Kursi veidoti kā īsas (aptuveni sešas stundas, ar kafijas pauzēm un pusdienu pārtraukumu), bet intensīvas apmācības nelielās grupās (līdz 20 cilvēkiem). Tādejādi nodarbībās iespējams gan sniegt vispārīgu ieskatu par kādas priekšmetu grupas aprakstīšanas pamatprincipiem, gan analizēt konkrētus muzeja priekšmetu aprakstus Nacionālajam muzeju krājuma kopkatalogam, ko kursu dalībnieki pirms nodarbības iesniedz kā mājasdarbus.

Muzeju krājuma speciālistu lielā interese par šāda veida apmācībām un pozitīvās atsauksmes ļāva Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrībai  pieņemt lēmumu turpināt krājuma priekšmetu aprakstīšanas kursus arī 2020. gadā. Vispirms tika veikta muzeju speciālistu aptauja, lai noskaidrotu potenciālo dalībnieku skaitu un profesionālās pilnveidošanās vēlmes un vajadzības.Tad tika izstrādāts septiņu nodarbību cikls, kura pirmā nodarbība, veltīta fotomateriāliem muzeja krājumā un to aprakstīšanas principiem Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, notika 2020. gada 2. martā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja fotomateriālu krājuma glabātājas Laumas Lancenieces vadībā. Nodarbībā piedalījās 19 krājuma darba speciālisti.

 

Attēlā: Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības biedrs Jānis Garjāns iepazīstina kursu dalībniekus ar lektori Laumu Lancenieci, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja fotomateriālu krājuma glabātāju.

Attēlā: Kursu "Krājuma priekšmetu aprakstīšana" 2020. gada pirmās nodarbības dalībnieki 1991.gada barikāžu muzeja  konferenču un pasākumu telpā.

Vēl piecas nodarbības plānotas 2020. gada martā un aprīlī. Divas no tām būs veltītas fotomateriālu aprakstīšanai; divas - dokumentu aprakstīšanai; viena – lietisko priekšmetu – reklāmu, izkārtņu, informatīvo zīmju, rotaļlietu, spēļu, suvenīru un piemiņas lietu – aprakstīšanai. 

Rudenī plānota septītā nodarbība, kas būs veltīta etnogrāfisko priekšmetu aprakstīšanai un, iespējams, notiks Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma jaunajā mītnē, Pulka ielā. 

Tags: