Seminārs: teksts muzeālā ekspozīcijā

Memoriālo muzeju apvienība, Rakstniecības un mūzikas muzejs un Latvijas Nacionālā bibliotēka  sadarbībā ar ICOM Latvijas Nacionālo komiteju  2012. gada 18. oktobrī organizē radošo semināru „Teksta vizualizācijas aspekti muzeālā ekspozīcijā”. Semināra norises vieta - Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Torņa zāle.

Semināra uzmanības lokā ar tekstuālu avotu prezentāciju saistīto ekspozīciju projektēšanas specifika dažādās muzeālās ekspozīcijās (priekšmeta īpatnības; zīmes un priekšmeta īpašās attiecības, ekspozīcijas vēstījums utt.): memoriālos muzejos, rakstniecības muzejos, grāmatniecības muzejos u.c.

Semināra darba gaitā iecerēta domu apmaiņa – dalīšanās pieredzē, iecerēs un teorētiskajās zināšanās:

  • par literāro manuskriptu, dokumentu, iespieddarbu u.c. rakstveida avotu jēgpilnas eksponēšanas metodēm un tehniskajām iespējām to satura padziļinātai atklāsmei,
  • par jaunu ekspozīciju izveidi, plānošanu, nepieciešamību un alternatīvām,
  • par eksponātu saglabātības jautājumiem un nosacījumiem materiālu izstādīšanai.

Pieteikšanās semināram: e-pastā seminars@rmm.lv līdz 10.oktobrim.
Dalības maksa – Ls 5,00 (lūdzam maksāt pēc reģistrācijas apstiprinājuma saņemšanas).
Dalības maksa (ar norādi „semināram”) pārskaitāma līdz 16.oktobrim ICOM Latvija kontā.
Rekvizīti:
Starptautiskās muzeju padomes
Latvijas Nacionālā komiteja
Smilšu iela 20, LV-1868
Reģ.Nr. 40008121073
SEB Unibanka, LV50UNLA0050012043956

Tags: