Sveicam studentus jaunajā mācību gadā!

Vasaras sākumā jau ziņojām, ka šogad Latvijas Kultūras akadēmija ir uzsākusi Latvijā pirmo akadēmiskās maģistra augstākās izglītības apakšprogrammu  „Muzeju un kultūras mantojuma studijas”. Iestājpārbaudījumi sekmīgi nokārtoti, konkurss izturēts,  līgumi ar augstskolu noslēgti  - un 3. septembrī septiņi studenti - Alma Kaurāte, Anna Peršteina, Atis Artmanis, Dženeta Marinska, Elvita Ruka, Ieva Ozola un Lauma Lanceniece -  ir uzsākuši mācības jaunajā maģistra studiju programmā.

Studiju kursu pasniegšanā iesaistīti vadošie Latvijas muzeju nozares un kultūras mantojuma jomas speciālisti, kā arī lektori  un nozares speciālisti no ārvalstīm. Programmu atbalsta Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju un vizuālās mākslas nodaļa un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Vakar, 5. septembrī, notika pirmās lekcijas kursā "Muzeju teorija un vēsture", kurā muzeoloģijas studentiem kā klausītāja pievienojās arī Austra Ziļicka no Latvijas Universitātes. Studenti saņēma  turpmākajam darbam nepieciešamās grāmatas - Z. Stranska "Ievads muzeoloģijā" un F. Vaidahera "Īsais kurss muzeoloģijā". Lūk, te var skatīt vēl dažus mirkļus no lekcijām  BMVB attēlu galerijā flickr.com vietnē.

Pirmais semestris, ievadlekcija kursā "Muzeju teorija un vēsture", lektors - Dr. Philol. Jānis Garjāns. Foto: lektore Anita Jirgensone.

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība arīdzan sveic programmas "Muzeju un kultūras mantojuma studijas" studentus un novēl iedvesmu, izturību, pacietību mācību un pētniecības darbā!

Tags: