Turpinās kursu "Krājuma priekšmetu aprakstīšana" nodarbības

Pēc pārtraukuma, kas bija saistīts ar ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem, 10. septembrī atsākās 2020. gada nodarbību cikls "Krājuma priekšmetu aprakstīšana". Šoruden kursi no 1991.gada barikāžu muzeja pārcēlušies uz Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas māju. Kursu norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Lai krājuma priekšmetus varētu sameklēt gan Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, gan citās datu bāzēs, būtiski ir ne vien šo vietņu tehniskā veiktspēja un attēlu pieejamība, bet arī precīzi un atbilstoši priekšmetu apraksti. Aprakstu veidošana ir viens no svarīgākajiem muzeja krājuma dokumentēšanas aspektiem. Tādu zināšanu un prasmju, kas ļauj izveidot precīzus un saprotamus aprakstus, trūkums konstatēts muzeju akreditācijas procesā un itin bieži jo spilgti parādās Nacionālā muzeju krājuma digitālā kopkataloga ierakstos.

Tādēļ Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība izveidoja apmācību kursu, kura uzdevums ir sniegt zināšanas un piedāvāt arī nelielus vingrinājumus dažādu krājuma priekšmetu veidu aprakstīšanā. Kursi veidoti kā īsa lekcija un semināri nelielām grupām (ne vairāk kā  divdesmit civēkiem). Kursu dalībniekiem pirms katras nodarbības jāizpilda patstāvīgais darbs - jāapraksta  muzeja priekšmets no sava muzeja krājuma, lai šo aprakstu varētu ievietot un publicēt Nacionalā muzeju krājuma kopkatalogā. Daļa no vienas dienas nodarbības tiek veltīta patstāvīgi veidoto aprakstu apspriešanai un precizēšanai.

Sešu nodarbību kursu "Muzeja priekšmetu aprakstīšana" Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība īstenoja jau 2019. gada pavasarī.

Muzeju krājuma speciālistu lielā interese par šāda veida praktiskām apmācībām un pozitīvās atsauksmes mudināja biedrību turpināt krājuma priekšmetu aprakstīšanas kursu arī 2020. gadā, vispirms veicot muzeju speciālistu aptauju, lai noskaidrotu profesionālās pilnveidošanās vēlmes attiecībā uz aprakstāmo priekšmetu grupām, kā arī potenciālo dalībnieku skaitu katrā nodarbībā.

2020. gada 2. martā 1991. gada barikāžu muzejā sākās kursu "Krājuma priekšmetu aprakstīšana" nodarbības, kuras gan pēc 12. marta nācās pārtraukt objektīvu apstākļu dēļ. Martā kursu koordinatori sazinājās ar visiem kursu dalībniekiem un lektoriem, lai vienotos par nodarbību pārcelšanu.

Kursi atsākās 10. septembrī ar dokumentu aprakstīšanai veltītu nodarbību, ko vadīja  Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja Agita Ančupāne.

Attēlā: Agita Ančupāne vada nodarbību "Muzeja priekšmetu aprakstīšana: dokumenti" Raiņa un Aspazijas mājas izstāžu un pasākumu zālē. A. Jirgensones foto

10. septembra nodarbībā "Muzeja priekšmetu aprakstīšana: dokumenti" piedalījās divdesmit  krājuma darba speciālistes un speciālisti no septiņpadsmit muzejiem. Šoruden plānotas vēl trīs kursu nodarbības par lietisko priekšmetu (suvenīru, piemiņas lietu, izkārtņu, informatīvo zīmju, rotaļlietu u.c.) aprakstīšanu  -  21. un 30. septembrī, kā arī  1. oktobrī. Šīs nodarbības vadīs Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja Laima Garā.

Kursu koordinatore ir Anita Jirgensone, satura izstrādē iesaistīti labākie un lietpratīgākie Latvijas muzeju krājuma speciālisti. Arī 2020. gadā kursi notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Tags: