Uzmanību - Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola!

Starptautiskā muzeju darbinieku tālākizglītības projekta “Baltijas Muzeoloģijas skola” organizatoru vārdā ziņojam, ka Baltijas Muzeoloģijas skolas 2020. gada mācību sesija (BMS-2020) notiks no 2. līdz 8. augustam Narvā, Igaunijā.

Baltijas Muzeoloģijas skolas 2020. gada tēma būs risku pārvaldība un pasākumi, kas veicami muzeju izturības un rīcībspējas vairošanai ārkārtas situācijās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta savlaicīgiem risku mazināšanas pasākumiem, lai muzeju krājumos iekļautais mantojums tiktu aizsargāts pēc iespējas labāk. Šīs zināšanas ir būtiskas – tās ļaus izvairīties no iespējamiem kultūras vērtību zaudējumiem un atbalstīs kultūras mantojuma pārvaldītājus, meklējot efektīvākos risinājumus dažādu risku novēršanā.

Programmā paredzētas lekcijas, semināri, piemēru analīze un mācību ekskursijas, lai sagatavotos reālām situācijām, kā arī konference, kurā Baltijas valstu speciālisti dalīsies savā pieredzē.

Plānotā BMS-2020 dalības maksa vienai personai ir 600 eiro. Tā sedz ar mācībām, t. sk. mācību ekskursijām, un uzturēšanos (naktsmītni un ēdināšanu) saistītos izdevumus. Kultūras ministrijas atbalsta saņemšanas gadījumā Latvijas muzeju darbinieku dalības maksa tiks samazināta līdz 350 eiro, kā arī tiks nodrošināts kopīgs transports Latvijas un Lietuvas dalībnieku nogādāšanai no Rīgas uz Narvu, bet pasākuma nobeigumā – atpakaļ uz Rīgu.

Atgādinām, ka fiziskas un juridiskas personas var pretendēt uz Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu radošiem braucieniem, t. sk. dalībai BMS-2020 tālākizglītības pasākumā, iesniedzot projektu regulārajā projektu konkursā Kultūras mantojuma nozarē (konkursa 2. kārtā iesniegumus pieņems no 30. marta līdz 24. aprīlim).

Pieteikumu iesniegšana dalībai Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā tiks izziņota 2020. gada marta beigās.

Sekojiet līdzi informācijai Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības mājaslapā un Baltijas Muzeoloģijas skolas vietnē!

Tags: