"Vitamīni mazajiem muzejiem" Gulbenes novadā

2023. gada 7. un 8. jūnijā notika kārtējais Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības seminārs “Vitamīni mazajiem muzejiem”, šoreiz Gulbenes novadā. Šī semināru cikla mērķis ir konsultēt muzejiskās institūcijas kultūras mantojuma (krājuma) uzskaites un saglabāšanas jautājumos, kā arī sniegt praktiskus padomus krājuma dokumentācijas sagatavošanā un attīstības jautājumu risināšanā.

Ilustrācija: Toshiyuki IMAI | Flickr | CC BY-SA 2.0

7. jūnijā semināra vadītājas Gundega Dreiblate un Anita Jirgensone apmeklēja vairākus kultūras mantojuma objektus, lai iepazītos ar ekspozīcijām, krājumiem un krājuma uzskaiti, bet 8. jūnijā Gulbenes novada kultūras mantojuma objektu pārstāves tikās Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā.

Pirmā diena sākās ar pārsteigumu – Jaungulbenes pils Veļas mājā iekārtoto privāto ekspozīciju “Vēsturiskais namiņš”, ko īpašniece Daina Ozola veidojusi, ļaujot neieriobežotu vaļu fantāzijai par muižas dzīvi 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, sasaistot fantāzijas elementus ar konkrētām personām, notikumiem un faktiem.

Pie "Vēsturiskā namiņa" Jaungulbenē. Foto: A.Jirgensone

"Vēsturiskā namiņa" Jaungulbenē ekspozīcijas fragments. Foto: A.Jirgensone

Stāķu pamatskolas bēniņos savukārt pārsteidza mūsdienīgi un profesionāli iekārtota Stāķu novadpētniecības ekspozīcija, kas ir Stāķu attīstības biedrības valdes locekles un reizē arī Stāķu pamatskolas mācību pārzines Elēnas Obrumānes rūpju un mīlestības radīta. Biedrības mērķtiecīgās darbības rezultātā ekspozīcijas telpu izbūvei un materiāli tehniskā aprīkojuma iegādei ir iegūts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, un, pateicoties tam, daudzveidīgās vēstures liecības ir gan pasargātas no iespējamiem bojājumiem, gan ērti aplūkojamas un izmantojamas mācību stundās.

Elēna Obrumane un Gundega Dreiblate Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā. Foto: A. Jirgensone

Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā. Foto: A.Jirgensone

Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzejs ir ar pasenu vēsturi – tā pirmsākumi rodami 1968. gadā, kad vēstures skolotājas Olgas Dāves vadībā skolēni sāka vākt materiālus par skolas un pagasta vēsturi. Tagad muzeju vada un ar novada vēsturi un kultūru iepazīstina Gulbenes mākslas skolas Lizuma mākslas klases skolotāja Vaira Briede. Savulaik krājums dokumentēts ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja darbinieku palīdzību, tagad dokumentēšanu prasmīgi turpina krājuma glabātāja Ilona Skrūzmane.

Lizuma vidusskola. Foto: AJirgensone

Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzeja ekspozīcijā. Foto: A.Jirgensone

Latviešu rakstnieka Apsīšu Jēkaba (1858 -1929) dzimtajās mājās “Kalaņģi” iekārtota piemiņas ekspozīcija. Ēku savā īpašumā ir atguvusi rakstnieka dzimta un tās labklājību nodrošina Apsīšu Jēkaba mazmazdēls Andrejs Birums, bet par tās saturu ar lielu ieinteresētību un nesavtīgu mīlestību rūpējas ilggadēja skolotāja Aiva Kraukle. “Kalaņģos” redzētais un sajustais ļauj noticēt internetā atrastajam apgalvojumam, ka Apsīšu Jēkaba dzimtās mājas Aivas Kraukles vadībā ir kļuvušas par nozīmīgu senioru pulcēšanās vietu, kas pagastā savā ziņā aizstāj Lizuma centrā trūkstošo baznīcu. Taču seniori nebūt nav vienīgā apmeklētāju grupa, kas iecienījusi šo īpašo vietu, bieži viesi “Kalaņģos” ir arī Lizuma mākslas klases bērni.

Pusdienas laiks "Kalaņģos". Foto: A.Jirgensone

Druvienas “Silmačos”, ko tagad sauc par Kultūras kompleksu “Silmači”, jau 35 gadus saimnieko Sandra Āre. Šī ir ļoti neparasta vieta, kas radīta vienai izrādei – Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienām Silmačos”, te ir gan estrāde, kur ik pa laikam tiek spēlēta latviešu iecienītākā joku luga, gan ekspozīcija ar oriģinālajiem Nacionālā teātra rekvizītiem. Tomēr šobrīd muzejā jūtams pagurums un nepieciešamība pēc atbalsta.

"Silmaču" sētā. Foto: A.Jirgensone

Izrādei "Skroderdienas Silmačos" veltītās ekspozīcijas fragments. Foto: A. Jirgensone

8. jūnijā viesmīlīgajā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā tikās Jaungulbenes vēsturiskā namiņa īpašniece un vadītāja Daina Ozola, Gulbenes novada vēstures un mākslas Krājuma nodaļas vadītāja Alīna Kirijenko, Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzeja vadītāja Vaira Briede, Tirzas pašvaldības darbiniece Anete Ziepniece, “Silmaču” kompleksa gide (ilggadējā muzeja vadītāja) Sandra Āre, Rankas kultūrvēsturiskā centra vadītāja Daiga Melberga un Stradu pagasta kultūras darba organizatore Alise Rubene-Dūne.

Semināra dalībnieces Gulbenes vēstures un mākslas muzejā. Foto: A. Jirgensone

Iepazīšanās ar kultūras mantojuma objektiem un glabātājiem ļauj secināt, ka Gulbenes novada mantojums ir bagāts un daudzveidīgs, par to rūpējas aizrautīgi cilvēki un viņu nesavtīgais darbs ir atbalstāms visos iespējamos veidos. Vairums šo “mazo muzeju” darbinieku ir labi pazīstami savā starpā, pateicoties Gulbenes novada muzeja gādībai, pa laikam uzaicinot kolēģus uz kopīgiem pasākumiem. Cerams, ka mūsu tikšanās, kas noritēja kā jautājumu un atbilžu diena, deva ierosmi problēmu risināšanai krājuma darbā un bija noderīga visām iesaistītajām pusēm.

Gulbenes vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Dārgais iepazīstina semināra dalībnieces ar muzeja ekspozīcijām. Foto: A. Jirgensone

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība pateicas Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam, tā direktorei Valdai Dārgais un Krājuma nodaļas vadītājai Alīnai Kirijenko, kā arī visām semināra dalībniecēm par atsaucību un atbalstu pasākuma norisē!

Seminārs tika rīkots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Tags: