"Vitamīni mazajiem muzejiem" Saldus novadā

2021. gada 12. un 13. oktobrī Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas īstenotā projekta "Vitamīni mazajiem muzejiem" ietvaros Saldus novadā notika iepazīšanās ar novada kultūras mantojuma objektiem, kā arī seminārs novada kultūras mantojuma objektu – krātuvju, ekspozīciju un muzeju – uzturētājiem, novadpētniecības entuziastiem un ieinteresētajiem pašvaldību pārstāvjiem Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā.

Ilustrācija: Leaslie Seaton | Flickr | CC BY 2.0

Muzeji un tiem radniecīgie kultūras mantojuma objekti Latvijas reģionu pagastu centros un lauku teritorijās glabā lokālās kultūras un vēstures liecības, bieži parādot arī interesantas lietas un neparastus dzīves aspektus. Kultūras mantojuma objekti – ekspozīcijas, krātuves, piemiņas vietas u. c. – veido vietējo kopienu identitāti, ir saistoši un pievilcīgi pieturas punkti Latvijas apceļotājiem, kā arī ir nozīmīgs, kaut arī ne vienmēr pienācīgi novērtēts resurss nākotnes attīstībai. Bieži šis darbs balstās uz dažu cilvēku entuziasmu un zināšanām, tāpēc ir nozīmīgs gan pašvaldību, gan plašāks metodiskais atbalsts kultūras mantojuma objektu, krātuvju, ekspozīciju un nelielo muzeju darbības stiprināšanai un attīstībai. Šādu metodisko atbalstu tad arī piedāvā projekts "Vitamīni mazajiem muzejiem", kura mērķis ir reģionos darbīgo novadpētniecības un vēstures un ekspozīciju, krātuvju un nelielo muzeju darba pilnveide, sniedzot lietpratīgu un racionālu ieskatu un konsultāciju muzeja pārvaldībā un stratēģiskajā plānošanā, muzeja pamata dokumentu izveidē un krājuma darba vadībā. 

2021. gadā šis bija jau otrais pasākums projektā "Vitamīni mazajiem muzejiem" – 8. un 9. septembrī seminārā Rēzeknē, Latgales kultūrvēstures muzejā, piedalījās vienpadsmit nelielo muzeju vadītājas un speciālistes no deviņiem Latgales muzejiem.

Saldus novadā Baltijas Muzeoloģijas biedrības pārstāves apmeklēja Jaunauces, Vadakstes, Ezeres, Pampāļu un Nīgrandes kultūras mantojuma objektus – krātuves, ekspozīcijas un muzejus. Apmeklējumu laikā un un noslēguma seminārā, kas notika Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, tika pārrunāta šo mantojuma objektu līdzšinējā darbība, risināmās problēmas un nākotnes iespējas savāktā mantojuma saglabāšanā un izmantošanā. Semināra darbā iesaistījās arī kultūras mantojuma entuziasti un novadpētnieki no Blīdenes, Gaiķiem un Saldus pagasta.

Semināra "Vitamīni mazajiem muzejiem" dalībnieki Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā. Foto: A.Jirgensone

Apmeklējamo kultūras mantojuma objektu izvēle un semināra satura izveide, semināra vadīšana, kā arī organizatoriskais darbs arī šoreiz bija muzeju jomas ekspertes un konsultantes, Baltijas Muzeoloģijas biedrības biedres  Anitas Jirgensones un Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākās referentes Gundegas Dreiblates pārziņā. Ideja par nelielo kultūras mantojuma objektu un muzeju darbiniekiem un novadpētniecības entuziastiem domātu apmācību un pieredzes apmaiņas semināru, kas sniegtu nepieciešamo "vitamīnu devu" jeb metodisko palīdzību krājuma, pētniecības un komunkācijas darba jautājumos, radusies, vērojot nelielo muzeju un kultūras mantojuma objektu ceļu uz dalību akreditācijas procesā un izsverot tās procedūras un darba momentus, kas izrādījušies sarežģītāki, nekā iepriekš plānots. Būtisks moments mācību procesā ir neformālu sarunu formāts, kas ļauj gan muzeju darbiniekiem, gan novadpētniecības darba entuziastiem uzdot jautājumus un stāstīt savus pieredzes stāstus.

Kultūras mantojuma objektu apmeklējumi un semināra norise bija iespējama, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, programmu un saturu veidoja Baltijas Muzeologijas veicināšanas biedrība, savukārt metodisko atbalstu sniedza Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa. Īpaša pateicība pienākas vienam no Kurzemes reģiona labākajiem muzejiem – Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejam – par organizatorisko atbalstu un viesmīlību!

Tags: