Aicinājums pieteikties 19. Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā

Aicinām muzeju speciālistus un vadītājus pieteikties 19. Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā (BMS-2023), kas notiks no 2023. gada 6. augusta līdz 12. augustam Daugavpilī, Latvijā. Vasaras skolas tēma – "Muzeju robežas un atbildība".

Ilustrācija: Daugavpils Marka Rotko centra publicitātes attēls

BMS-2023 TĒMA

Kā visos laikos, arī šobrīd dažādu sabiedrisko procesu ietekmē muzeja institūcija piedzīvo pārmaiņas. Mūsdienu globālajās krīzēs muzeji aizvien pārliecinošāk izjūt nepieciešamību izprast un uzņemties savu atbildību par tādiem svarīgiem jautājumiem kā veselība, sociālā nevienlīdzība, klimata pārmaiņas, tehnoloģiju attīstība, dekolonizācija u. c. Daudzas Baltijas valstu atmiņas institūcijas kopš 2022. gada ir iesaistījušās Ukrainas atbalsta procesos. Latvijas sabiedriskajā telpā 2023. gada sākumā saasinājies jautājums par muzeju profesionālās darbības un satura autonomiju.

Vai paplašinātās atbildības rezultātā mainās arī pati muzeja institūcija, tā darba metodes? Kādas zināšanas, prasmes, sadarbības modeļi  ir nepieciešami muzejiem jaunajā realitātē – nedrošā, nestabilā, apjukušā pasaulē? Kā savu atbildību un darbības robežas redz un izprot muzeji un tiem radniecīgās institūcijas Baltijā? 

Šovasar skolā kā klausītājus vēlamies pulcināt Baltijas valstu jaunos un pieredzējušos muzeju profesionāļus, kuri vēlas iepazīt un izprast jaunos izaicinājumus muzeja darbā, salīdzināt muzeju darba profesionālo realitāti un centienus Baltijas valstīs ar dominējošajām starptautiskajām tendencēm, prognozēt muzeja institūcijas attīstības virzienus  tuvākajā nākotnē, atklāti un kritiski runāt par jaunajām un tradicionālajām muzeju atbildībām, kā arī  muzeju iekšējo potenciālu un ārējiem apstākļiem, īstenojot muzeju mērķus un uzdevumus aktuālajā sabiedriskajā situācijā.

Starptautiskās Muzeju padomes Starptautiskā Muzeoloģijas komiteja ICOFOM 2022. gadā ir izdevusi jaunu Muzeoloģijas vārdnīcas publikāciju ar 1200 šķirkļiem, kuros analizēti un kontekstualizēti mūsdienu muzeju profesionālajā vidē lietotie jēdzieni. Publikācija teorētiski un praktiski raksturo kompleksos nosacījumus, kādos šobrīd darbojas muzeji un muzejiem radniecīgas institūcijas un iniciatīvas. 2023. gada Baltijas Muzeoloģijas skolā viedokļos un pieredzē dalīsies šīs publikācijas sastādītāji un autori.

BMS-2023 LEKTORI

2023. gada Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas nedēļu garo studiju programmu veidos un vadīs Dr. Fransuā Meress | François Mairesse (Francija) un Dr. Bruno Brulons Soaress | Bruno Brulon Soares (Brazīlija/Skotija).

Dr. Fransuā Meress ir muzeoloģijas un kultūras ekonomikas profesors Jaunajā Sorbonas universitātē un muzeoloģijas pasniedzējs Luvras skolā Parīzē, Francijā. Viņš ir ieguvis mākslas vēstures maģistra grādu un 1998. gadā arī doktora grādu Briseles Brīvajā universitātē. Fransuā Meress uzsācis darba gaitas Nacionālā Zinātniskās pētniecības institūta fondā, kam sekojis darbs Beļģijas franciski runājošās valdības Ministru kabinetā. 2002. gadā viņš kļuva par Mariemonas Karaliskā muzeja direktoru Beļģijā, kur strādājis līdz 2010. gadam. Meress ir bijis ICOM Starptautiskās muzeoloģijas komitejas (ICOFOM) prezidents no 2013. līdz 2019. gadam. Viņš ir daudzu muzeoloģisku rakstu un grāmatu autors.

Dr. Bruno Brulons Soaress ir Brazīlijā izglītību ieguvis muzeologs un antropologs. Viņa pētnieciskās intereses ir vērstas uz muzeju attiecībām ar mūsdienu sabiedrību un mantojuma izmantošanu politikā. Bruno Soaress  ir ieguvis divus doktora grādus Fluminenses Federālajā universitātē – antropoloģijā (2012) un mūsdienu vēsturē (2019), bet prestižajā Riodežaneiro Federālajā universitātē – maģistra grādu muzeoloģijā un mantojuma izpētē (2008). Šobrīd Bruno Brulons Soaress ir Mākslas vēstures skolas muzeju un mantojuma studiju lektors Sv. Endrūsa universitātē Skotijā. Pirms tam viņš bija muzeoloģijas un mantojuma studiju profesors Riodežaneiro Federālajā universitātē (2013–2022) Brazīlijā. Bruno Brulons Soaress ir bijis ICOM Starptautiskās muzeoloģijas komitejas (ICOFOM) priekšsēdētājs no 2019. līdz 2022. gadam. Būdams ICOM Muzeju definīcijas pastāvīgās komitejas līdzpriekšsēdētājs, no 2020. gada līdz 2022. gadam viņš koordinēja globālo līdzdalības projektu, kura rezultātā tika apstiprināta jauna muzeja definīcija, ko 2022. gada augustā pieņēma Starptautiskās Muzeju padomes Ģenerālajā konferencē.

BMS-2023 PLĀNOTĀ PROGRAMMA

Programmā paredzētas lekcijas, semināri, piemēru analīze un mācību ekskursijas uz Daugavpils un apkārtnes muzejiem un kultūras mantojuma objektiem, kā arī konference, kurā Baltijas valstu muzeju speciālisti dalīsies savā pieredzē par aktualitātēm muzeju  darbībā. Programma tiks precizēta tuvākā mēneša laikā.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN DALĪBAS MAKSA 

Lai pieteiktos dalībai Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā, līdz 17. aprīlim plkst. 23:59 jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma veidlapa. Vasaras skolas darba valoda – angļu, tādēļ arī pieteikuma veidlapu  lūdzam aizpildīt angliski. Pēc pieteikumu izvērtēšanas dalībai vasaras skolā no Latvijas tiks izvēlēti desmit interesenti. Ja pieteikumu skaits pārsniegs noteiktās iespējas, tad, kā parasti, tiks izvērtēta pretendenta līdzšinējā darba pieredze un ieguldījums muzeju nozarē, personīgā motivācija, angļu valodas zināšanas un līdzšinējā dalība BMS projektā.

Dalības maksa Latvijas muzeju pārstāvjiem 350 euro. Dalības maksā iekļauts transports no Rīgas uz Daugavpili un atpakaļ, dalība skolas mācību programmā, nakšņošana divvietīgos vai trīsvietīgos ekonomiskās klases numuros viesnīcā Daugavpilī, brokastis, pusdienas, vakariņas un kafijas pauzes.

BMS-2023 ORGANIZATORI

Baltijas Muzeoloģijas skolas 2023. gada sesiju organizē Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība sadarbībā ar  Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.

Kā katru gadu, būtisku atbalstu Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolai sniedz Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, kā arī Lietuvas Kultūras ministrija, Igaunijas Kultūras ministrija un Igaunijas Nacionālā mantojuma pārvalde.

Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas mājaslapa

Tags: