Aicinājums pieteikties 20. Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā

Aicinām muzeju speciālistus un vadītājus pieteikties dalībai 20. Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā (BMS-2024), kas notiks no 2024. gada 9. jūnija līdz 15. jūnijam Kuresārē, Igaunijā.

Vasaras skolas tēma "Ilgtspēja muzejā: kāpēc jārīkojas un ko varam darīt? | Sustainability in Museums: Why You Should Act and What You Can Do".

Attēls: Sāremā muzeja publicitātes foto

BMS-2024 TĒMA

BMS šovasar sniegs padziļinātu ieskatu ilgtspējīgas attīstības jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot muzeju darbam globālās klimata krīzes apstākļos, kas atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas uzstādījumiem ir viens no mūsu gadsimta galvenajiem izaicinājumiem. Vai arī muzeji rada siltumnīcefekta gāzu emisiju? Kāpēc muzejiem būtu jāpiedalās klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā? Vai muzeju nozare reāli var samazināt savu ietekmi uz klimatu un apkārtējo vidi? Ar kādiem šķēršļiem un izaicinājumiem muzeji saskaras, pilnveidojot savas profesionālās un institucionālās spējas klimata jomā?

Muzeoloģijas skolā tiks aplūkoti divi galvenie klimata rīcības aspekti: klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana un pielāgošanās. Risinot praktiskus uzdevumus un piedaloties dažādās mācību aktivitātēs – kā grupu diskusijās, lekcijās, prezentācijās un dažādu tuvākās apkārtnes kultūras un atmiņas institūciju apmeklējumos – skolas dalībnieki gūs izpratni par ilgtspēju, ietekmes mazināšanu un pielāgošanos, kā arī par atbilstošiem darba paņēmieniem muzejos uzkrātā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Skolas programmā būs vieta arī savstarpējai pieredzes un viedokļu apmaiņai ar Baltijas muzeju kolēģiem, skola iedrošinās turpmākai ilgtspējīgu prakšu ieviešanai katram savā darba ikdienā.

Muzeoloģijas skola ir atvērta visiem muzeju speciālistiem, taču īpaši gaidīti ir muzeja krājuma darba vadītāji, muzeja krājuma glabātāji un citi krājuma priekšmetu saglabāšanas speciālisti, arī restauratori un konservatori, kuri ir ieinteresēti padziļināt zināšanas par ilgtspējas un klimata pārmaiņu aspektiem savā ikdienas darbā.

BMS-2024 LEKTORE

2024. gada Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas nedēļu garo studiju programmu veidos un vadīs Lorēna Finča | Lorraine Finch, Lielbritānija. L. Finča ir mantojuma saglabāšanas aģentūras LFCP direktore. Savā profesionālajā darbā viņa nodarbojas ar izpēti, sniedz konsultācijas, kā arī stimulē zināšanu apriti un rada jaunus izziņas resursus, lai stiprinātu kultūras mantojuma nozares aktivitātes klimata un vides jomā. Lorēna arī starptautiskā mērogā iestājas par ilgtspēju kultūras mantojuma jomā, piedalās konferencēs, vada seminārus un mācības, publicē grāmatas un rakstus, kā arī sadarbojas ar nozares speciālistiem ASV un Eiropā. Lorēna ir Lielbritānijas Konservācijas institūta ICON Ilgtspējas tīkla dibinātāja un vadītāja, kā arī eksperimentālā Klimata muzeja līdzdirektore. L. Finča ir sertificēta arhīvu, fotogrāfiju, filmu un skaņas materiālu restauratore ar vairāk nekā 25 gadu darba pieredzi kultūras mantojuma nozarē. 2022. gadā izdota L. Finčas grāmata “Low Cost/ No Cost Tips for Sustainability in Cultural Heritage” (“Zemu izmaksu/ bezmaksas padomi ilgtspējības nodrošināšanai kultūras mantojuma jomā”).

BMS-2024 PLĀNOTĀ PROGRAMMA

Programmā paredzētas lekcijas, semināri, piemēru analīze un mācību ekskursijas uz Kuresāres, Sāremā un citu Igaunijas salu muzejiem un kultūras mantojuma objektiem, kā arī konference, kurā Baltijas valstu muzeju speciālisti dalīsies savā pieredzē par aktualitātēm muzeju darbībā. Programma tiks precizēta mēnesi pirms skolas sākuma.

 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN DALĪBAS MAKSA 

Lai pieteiktos dalībai Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā, līdz 14. aprīlim plkst. 23:59 jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma veidlapa. Vasaras skolas darba valoda – angļu, tādēļ arī pieteikuma veidlapu  lūdzam aizpildīt angliski. Pēc pieteikumu izvērtēšanas dalībai vasaras skolā no Latvijas tiks izvēlēti desmit interesenti. Ja pieteikumu skaits pārsniegs noteiktās iespējas, tad, kā parasti, tiks izvērtēta pretendenta līdzšinējā darba pieredze un ieguldījums muzeju nozarē, personīgā motivācija, angļu valodas zināšanas un līdzšinējā dalība BMS projektā.

Dalības maksa Latvijas muzeju pārstāvjiem 350 euro. Dalības maksā iekļauts transports no Rīgas uz Kuresāri un atpakaļ, dalība skolas mācību programmā, nakšņošana divvietīgos vai trīsvietīgos ekonomiskās klases numuros viesnīcā Kuresārē, brokastis, pusdienas, vakariņas un kafijas pauzes.

BMS-2024 ORGANIZATORI

Baltijas Muzeoloģijas skolas 2024. gada mācību sesiju organizē Igaunijas Nacionālā mantojuma pārvalde sadarbībā ar Sāremā muzeju un Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību. Kā katru gadu, būtisku atbalstu Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolai sniedz Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, kā arī Lietuvas Republikas Kultūras ministrija un Igaunijas Republikas Kultūras ministrija.

Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas mājaslapa