Apmeklētāju pieredzes izzināšana un aprakstīšana

Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas 2019. gada mācību sesijā studentiem, no kuriem daudzi paši strādā tieši kā ekspozīciju vai izstāžu kuratori, bija lieliska iespēja ne tikai spriest un jautāt par dažādām apmeklētāju izpētes metodēm, bet arī pašiem iejusties gan apmeklētāju, gan pētnieku ādā, piedaloties pētnieciskā eksperimentā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādē "Latvijas gadsimts". Jāatzīst, tā bija psiholoģiski un intelektuāli ļoti intensīva, bet arī ļoti aizraujoša - un brīžiem ļoti pārsteidzoša pieredze.

Daniels Šmits, šobrīd Augšfrancijas Politehniskās universitātes vecākais pasniedzējs, Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas lektors rakstā "Apmeklētāju pieredzes izzināšana un aprakstīšana" mēģina atbildēt uz jautājumu - vai ir iespējams izzināt muzeja apmeklētāja "apslēpto", individuālo pieredzi apmeklējuma laikā, būtiski tajā neiejaucoties? Kā pētniekam izvairīties no ieslīgšanas savos iepriekšpieņēmumos un aizspriedumos par to, ko varētu domāt vai vēlēties apmeklētājs?  Kā korekti jānotiek apmeklētāja pieredzes veidošanās gaitas dokumentēšanai? Daniels Šmits rakstā iekļāvis arī divus pieredzes dokumentēšanas piemērus. Raksts pieejams tiešaistē un lejupielādējams šīs ziņas pielikumā.

Jāpiebilst, ka Baltijas Muzeoloģijas skolas norise, t. sk.arī šī mācību teksta publikācija latviešu valodā, nebūtu iespējama bez Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsta.

PielikumsIzmērs
d_smits_apmeklet_pieredzes_izzinasana.pdf695.68 KB