Krispins Peins. Baltijas Muzeoloģijas skola - 2004