Kultūras mantojuma risku pārvaldības rokasgrāmata

2020. gada Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas tēma bija “Risku pārvaldība un gatavība krīzes situācijām muzejos”. Skolas dalībniekiem, muzeju vadītājiem un speciālistiem tā bija lieliska iespēja īpaši veidotā apmācību modulī pārbaudīt savu gatavību krīzēm un izmēģināt spēkus dažādu krīzes scenāriju risināšanā. Publicējam vienu no vasaras skolas mācību tekstiem – "Kultūras mantojuma risku pārvaldības rokasgrāmata", kas nu pieejama arī latviešu valodā lasīšanai tiešsaistē un lejupielādei PDF formātā.

"Kultūras mantojuma risku pārvaldības rokasgrāmata" ir 2016. gada izdevuma The ABC method - A risk management approach to the preservation of cultural heritage saīsinātā versija, ko kopīgi izstrādājuši Kanādas Restaurācijas institūts (CII) un Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM). Koncepcijas un teksta autori ir Hosē Luizs Pedersoli | José Luiz Pedersoli Jr., Brazīlijas Kultūras un vides izglītības organizācijas Scientia Pro Cultura pārstāvis; Katrīne Antomarki | Catherine Antomarchi (ICCROM); Stefans Mihalskis | Stefan Michalski (CII). Rokasgrāmata angļu valodā pieejama ICCROM mājaslapā.

Dažādu valstu pieredzējušiem kultūras mantojuma jomas speciālistiem desmit gadu garumā veidojot un vadot ICCROM apmācību kursu par krājuma risku mazināšanu, radās nepieciešamība uzkrāto pieredzi un jaunās idejas par efektīvas saglabāšanas nodrošināšanu ietvert kompaktā un plašākai auditorijai pieejamā izdevumā.

Rokasgrāmata galvenokārt domāta, lai ikdienas darbā sistemātiski un ar iespējami mazāku resursu patēriņu sagatavotos dažāda veida krīzes situācijām, kas var apdraudēt kultūras mantojuma vietu vai muzeju, vai tā krājumu. Tajā sniegta informācija un ieteikumi par dažāda veida riska faktoriem, iespējām tos identificēt un prognozēt, izveidot nepieciešamo pasākumu plānu un kontrolēt tā īstenošanu, kā arī noteikt  prioritātes atkarībā no apdraudējuma rakstura, katras institūcijas specifikas un pieejamajiem resursiem.

Rokasgrāmatas mērķauditorija – par kultūras mantojuma saglabāšanas plānošanu un pasākumu īstenošanu atbildīgie darbinieki muzejos un citās kultūras mantojuma institūcijās. Tā būs noderīga gan lielu, gan vidēju, gan pavisam mazu muzeju vadītājiem un speciālistiem.